Skip to content

Kadavers

Kadavers

Bij het vinden en afvoeren van dode dieren (kadavers) gelden specifieke regels.

Het ligt eraan wat voor kadaver het is; kadavers zoals katten, konijnen, hamsters, vogels kunnen worden ingeleverd in de kadaverbak bij het dierenasiel in Almere, Groene Kadeweg 24 in Almere Buiten, www.dierenasielalmere.nl.

Kadavers van beschermde dieren, zoals reeën, vossen en roofvogels moeten gemeld worden bij Faunabeheer Flevoland in Zeewolde, www.faunabeheer-flevoland.nl, telefoonnummer: 036 3030 118.

Kadavers van geoormerkte dieren, zoals van schapen, koeien en geiten moeten gemeld worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Den Haag, www.ilent.nl, telefoonnummer: 088 489 0000.

Kadavers van andere soorten dieren, massale watervogels sterfte (botulisme) melden bij het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad, www.zuiderzeeland.nl, telefoonnummer: (0320) 274 911.

Vogelgriep

Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045 – 546 3188.

Wat vindt u van onze website?