Leerbaarheidtoets

Dit is een (digitale) toets waarmee een inschatting wordt gemaakt wat voor jou de beste leerroute is.