Direct naar paginainhoud

Ambachtsmark

De gemeente heeft een visie voor het bedrijventerrein De Ambachtsmark in Almere Haven opgesteld. Uitgangspunt is om dit bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

Sommige kantoor- of bedrijfspanden staan leeg terwijl er ook in Almere Haven een grote behoefte aan woningen is.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie biedt een kader met spelregels voor transformatie of sloop-nieuwbouw. Dit kader geeft naast minimale en maximale grenzen voor bijvoorbeeld het type woningen, bouwhoogten, het aantal vierkante meters bedrijvigheid en het parkeren ook eisen mee voor de kwaliteit van de omgeving en de manier van participatie.  

De gemeente faciliteert en toetst initiatieven van eigenaren aan dit kader. We ontwikkelen zelf niet.

De gebiedsvisie voor de Ambachtsmark is op 17 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening