Direct naar paginainhoud

Bomen Westerdreef

De Westerdreef vormt samen met de Oosterdreef de toegangsweg naar Almere Haven. Het is een lange dreef, waarlangs veel groen en bomen staan. We zijn bezig om de bomen langs de Westerdreef te vervangen door nieuwe bomen. 

Bomen zijn belangrijk voor een groene en gezonde stad. De gemeente Almere zorgt voor veilige en gezonde bomen. Onderhoud is hiervoor noodzakelijk. Helaas betekent dit soms ook dat we bomen vervangen of verwijderen. In november 2023 gaan wij verder met de werkzaamheden aan de populieren (bomen) die langs de Westerdreef staan. 

Experts hebben de bomen uitgebreid onderzocht. Zij hebben vastgesteld dat de populieren langs de Westerdreef niet stevig genoeg zijn. De bomen kunnen hierdoor omvallen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor weggebruikers, mensen die in de buurt wonen en hun eigendommen. Wij hebben daarom vorig jaar de populieren langs het noordelijk deel van de Westerdreef helaas moeten weghalen. Dat is het deel aan de noordoostkant van de rotonde Uithof/Keiwierde. 

In het laatste kwartaal van 2023 gingen we aan de slag met het andere deel van de Westerdreef, aan de zuidkant van de rotonde Uithof/Keiwierde. Uit de onderzoeken bleek dat deze populieren er minder slecht aan toe zijn dan in het noordelijk deel. Daarom proberen we een aantal bomen te behouden. Hiervoor moesten wij een aantal bomen verwijderen zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen. We hopen dat deze bomen hierdoor beter kunnen groeien en steviger worden. 

Zuidelijke deel 

In de eerste fase hebben wij 27 bomen verwijderd. Hiervoor zijn ongeveer 15 iepen terug gekomen. In de tweede fase (in 2027) worden er nog 7 populieren verwijderd. De populieren die blijven staan hebben we gesnoeid en hebben de struiken rond de populieren uitgedund.

Op de kaart is het volgende te zien:

  • Bomen langs Westerdreef (links) bij Keiwierde: 3 bomen verwijderen, 1 nieuwe boom. 
  • Bomen langs Westerdreef (rechts) bij Uithof: 5 bomen verwijderen, 1 nieuwe boom. 
  • Bomen langs Westerdreef (links) bij Oldewierde: 6 bomen verwijderen, 2 nieuwe bomen. 
  • Bomen langs Westerdreef (rechts) bij Langshof: 5 bomen verwijderen, 5 nieuwe bomen. 
  • Bomen langs Westerdreef (links) bij Oldewierde na rotonde: 7 bomen verwijderen, 4 nieuwe bomen. 
  • Bomen langs Westerdreef (rechts) bij Langshof na rotonde: 2 bomen verwijderen, 2 nieuwe bomen. 
Illustratie Almere skyline
Jouw mening