Vogelgriep

Vogelgriep, ook wel aviaire influenza of vogelpest genoemd, is een virus dat zeer besmettelijk is voor pluimvee (zoals kippen, eenden en kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen). Besmette vogels worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is klein.

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Vogels raken besmet met het virus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal, zoals mest.

Raak dode vogels niet aan

Het is belangrijk dat je gewonde of dode vogels niet aanraakt of oppakt, maar dat je contact opneemt met de dierenambulance, NVWA en de Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Als je 3 of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan 20 andere dode vogels op 1 plek vindt, meld dit bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045 – 546 3188.

Meer over vogelgriep