Direct naar paginainhoud

Gezond gewicht

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar overgewicht, soms ernstig. Kinderen die opgroeien met een gezond gewicht leven langer in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten. Daarbij heeft overgewicht op jonge leeftijd een grote negatieve impact op de psychische en sociale ontwikkeling. Om deze redenen hechten we groot belang aan een integrale en effectieve aanpak van overgewicht bij de jeugd.

In dit filmpje bekijk je wat we samen doen om overgewicht te bestrijden. Op dit moment werken we vooral in Almere Buiten en Stedenwijk. We willen deze aanpak de komende jaren uitbreiden over heel Almere.

Buurtcoach

‘Een kind wordt niet alleen thuis opgevoed. Het is belangrijk dat we overal in de omgeving van het kind hetzelfde uitstralen; lekker gezond eten en gezellig bewegen.’ Andor Knoop, buurtsportcoach in Almere Buiten vanuit TIO (Talent in Opleiding).

Voor alle professionals die meewerken aan Gezond Gewicht Almere

  • De folder van Gezond Gewicht Almere kan gebruikt worden om gezinnen te informeren over een gezondere leefwijze. 
  • Huisartsen, scholen, wijkteams en andere professionals in Almere Buiten en Almere Stedenwijk kunnen gezinnen doorverwijzen naar de centrale zorgverlener als er sprake is van een ongezond gewicht bij een kind. De centrale zorgverleners zijn jeugdverpleegkundigen die gezinnen in de buurt helpen om gezond te leven. Ze geven makkelijke tips en zorgen vooral dat de omgeving van het kind goed samenwerkt om de gezondheid van het kind te verbeteren. Deze posters over de centrale zorgverleners in Almere Buiten en Almere Stedenwijk maakt duidelijk hoe ze werken en wat ze kunnen doen.

Ervaring met de centrale zorgverlener

Bij een controle van de Jeugdgezondheidszorg op school bleek dat Wendy’s zoon met zijn gewicht aan de hoge kant zat. Wendy: ‘Ze zeiden dat het leek op een eetprobleem. Ik was blij: eindelijk nam iemand mij serieus!’ Wendy werd doorverwezen naar een kliniek voor eetstoornissen en vervolgens naar centrale zorgverlener Janine. ‘Samen kijken we wat er mogelijk is. Dat geeft enorm veel steun. Als ouder gaat de gezondheid van je kind je aan het hart. Janine gaat net zo lang door tot we de juiste zorg krijgen. Mijn zoon is 13. Het tij kan nog gekeerd worden.’
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening