Direct naar paginainhoud

Inclusie

De gemeente Almere wil een stad zijn waar iedereen gelijk is. Waar iedereen mee doet. Waar iedereen kan wonen, werken, uitgaan of sporten. Ook mensen met een handicap. We noemen dat een inclusieve samenleving en dat gaat niet zomaar. Er zijn inwoners die hulp nodig hebben en wij willen ze daarbij helpen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en instanties.

Gemeente Almere toegankelijk voor doven en slechthorenden

De balies van Burgerzaken en Sociaal Domein zijn voorzien van hulpmiddelen voor gesprekken tussen doven en slechthorenden met baliemedewerkers. Ook als je last hebt van omgevingsgeluiden en prikkels kun je hier gebruik van maken.

Aan een van de balies gebruiken we apparatuur om het stemgeluid van de medewerker te versterken en het omgevingsgeluid weg te filteren. Via een (eigen) koptelefoon, ringleiding of aansluiting op eigen gehoorapparaten kun je het gesprek dan volgen. Ook kun je gebruik maken van Teletolk, wanneer een gebaren- of schrijftolk voor jou handig is.

Hoe werkt het?

  • Bij binnenkomst in het Stadhuis gaat de bezoeker naar een ontvangstmedewerker in de centrale hal. Onze medewerkers kennen ook een paar basisgebaren, zoals ‘ik ben doof of ‘ik ben slechthorend’.
  • De bezoeker vertelt dat hij/zij graag gebruik wil maken van de hulpmiddelen.
  • Na het aanmelden voor de afspraak, loopt de medewerker met de bezoeker mee naar de juiste balie.

Bekijk het filmpje waar een Almeerder het loket gaat gebruiken.

Melding toegankelijkheid

Heb je een melding met betrekking tot de Openbare Ruimte? Zoals bijvoorbeeld losse stoeptegels of ontbrekende noppentegels? Dan kun je een Melding Openbare Ruimte doen of bel naar 14 036.

Heb je andere vragen met betrekking tot toegankelijkheid? Bel dan naar 14 036 en geef aan waar het over gaat. We verbinden je dan door met de juiste persoon. Je kunt ook mailen naar info@almere.nl onder vermelding van het woord Toegankelijkheid.

Iedereen dezelfde kansen

In Almere kan iedereen op z’n eigen manier meedoen aan de samenleving en daarbij jouw talenten gebruiken. Maar wat als je een beperking hebt. Je kan niet lopen en zit in een rolstoel, je bent blind of doof. Je bent snel afgeleid of prikkelbaar. Dan heb je (soms) extra hulp nodig van familie, buren, kennissen, (zorg)instanties en de gemeente. Maar ook voor de mensen die om hulp gevraagd worden is het soms best lastig om zich in te leven, om het te snappen en te begrijpen wat de uitdagingen dan zijn. Kennen we de verhalen en ervaringen van de mensen die om hulp vragen? Weten we waar hun kansen liggen en kunnen we ze daarbij helpen?

Almere wil graag dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Op deze website zetten we daarom veel tips en weetjes. Zodat je kan lezen waar je terecht kunt voor een (hulp)vraag of met een idee. De gemeente wil jou ook graag een steuntje in de rug geven als je het (soms) niet alleen kunt. Want we vinden het belangrijk dat inwoners hun ideeën en initiatieven (zelf) kunnen uitvoeren. We willen helpen, maar jij bepaalt of je hulp wilt en waarmee en vooral hoeveel.

We weten wel dat we dit als gemeente niet alleen kunnen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Daarom vragen we aan alle inwoners van Almere om te helpen. Van inwoners die het nodig hebben, tot inwoners (of bedrijven) die het verschil kunnen maken (bijvoorbeeld vrijwilligers). Want door inwoners samen te brengen, leren wij elkaar kennen, te begrijpen en elkaar te helpen.

Burgerkracht

Wat is Burgerkracht eigenlijk? Letterlijk is het de kracht van de burger. We hebben naar de betekenis gevraagd bij de inwoners van Almere en zij vinden dat het vooral gaat over dat wat je zelf kan, om eigen kracht, maar ook om iets te doen voor anderen die dit zelf niet kunnen.

Voorbeelden van burgerkracht zijn:

  • kinderen naar sportactiviteiten brengen
  • zorgen voor een dementerende ouder
  • organiseren van een buurtfeest
  • koken voor en samen eten met een eenzame buurtbewoner
  • taalmaatje zijn voor een vluchteling
  • helpen met het op orde brengen van de financiële administratie voor iemand die dat zelf niet kan

De gemeente doet wel een beroep op het eigen kunnen, maar het is niet zo dat we ze dan maar “loslaten”. De gemeente heeft als taak bewoners te helpen wanneer ze iets willen doen voor zichzelf en anderen en daarbij ergens tegen aanlopen.

Inclusie

Helaas zijn er nog altijd mensen die om verschillende redenen worden buitengesloten. Bijvoorbeeld door een beperking of handicap, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede, schulden, verwardheid of laaggeletterdheid. En eigenlijk is dat raar, want verplaats je eens in de situatie van de ander en vraag je af of je zou willen ruilen. Als het antwoord nee is, dan weet je waar het fout gegaan is en wat je te doen staat.

Daarom wil de gemeente Almere dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Of het nu gaat om onderwijs, gezondheid, religie, geaardheid, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Want het gaat niet om iemands achtergrond, maar om zijn of haar toekomst. En dit geven we ook mee aan onze inwoners: kijk naar de eigen mogelijkheden en wees eerlijk als het niet helemaal lukt. Durf te vragen. Vraag of iemand je kan helpen. Maar ook; vraag aan een ander of hij/zij hulp nodig heeft. Want inclusie werkt twee kanten op. De persoon moet mee willen doen en de samenleving moet hier ook open voor staan. Als een van de twee niet meewerkt, dan wordt het erg lastig.

Inclusie

Burgerkracht

Facebook

Meer weten over inclusie in Almere? Word lid van onze Facebook community en blijf op de hoogte.

Werkgroep ViP-Almere

Guusjes

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie