Direct naar paginainhoud

Jeugdhulp

Er zijn problemen met de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van jouw kind en je hebt professionele hulp nodig. Neem dan contact op met de JGZ Almere. Zij kijken samen met jou welke extra hulp misschien nodig is en waar je die hulp kunt krijgen. Je kunt jouw problemen ook met de huisarts bespreken. 

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat jonge mensen opgroeien in een veilige omgeving. En dat zij alle kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Soms hebben ouders, kinderen, jongeren of gezinnen hulp nodig. De gemeente Almere geeft hen hulp op maat. Die hulp wordt in opdracht van de gemeente door JGZ Almere geregeld. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar.

Aanvragen 

Je hebt als ouder hulp nodig. Doe het volgende: 

 • Vul het aanvraagformulier in op de site van de JGZ Almere
 • JGZ Almere neemt na ongeveer 5 dagen contact met je op en maakt een afspraak voor een gesprek. Vaak komen ze bij je langs voor een persoonlijk gesprek met jou en je kind. 
 • Samen met jou en jouw kind brengt JGZ Almere zoveel mogelijk in kaart om te onderzoeken welke hulp bij jouw situatie past.  
 • Er wordt eerst gekeken wat je zelf kunt doen en welke andere hulp jij zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld:  
  • Hulp vanuit je eigen omgeving 
  • Hulp uit het wijkteam 
  • Opvoedondersteuning 
 • Als dit allemaal niet geschikt is voor jouw situatie, is er misschien een vorm van         Jeugdhulp nodig.  
 • Als uit het onderzoek van de JGZ Almere blijkt dat Jeugdhulp nodig is, wordt dit met jou en jouw kind verder besproken. In overleg met jullie wordt een geschikte zorgaanbieder voorgesteld.  
 • JGZ Almere of de huisarts brengt jullie in contact met de juiste zorgaanbieder. Daarvoor zal JGZ Almere de aanvraag doorsturen naar de zorgaanbieder.  
 • De zorgaanbieder neemt contact met jullie op. 

Jeugdhulp zonder verblijf 

Gemeente Almere biedt de volgende soorten hulp op maat terwijl jouw kind gewoon thuis blijft wonen. Dat noemen we Jeugdhulp zonder verblijf en kan bestaan uit: 

 • Individuele begeleiding 
 • Begeleiding in een groep  
 • Kortdurend verblijf met begeleiding  
 • Kortdurend verblijf met behandeling 
 • Behandeling van psychiatrische problemen 
 • Behandeling van ernstige dyslexie
 • Individuele behandeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking 
 • Behandeling in een groep voor kinderen met een licht verstandelijke beperking 
 • Crisis Hulpverlening 

Via JGZ Almere of de huisarts kun je verdere uitleg krijgen. 

Jeugdhulp met verblijf

Soms is er, in overleg met jou en jouw kind, meer specialistische, meer diepgaande Jeugdhulp nodig. Of er is tijdelijk zorg buiten de thuissituatie nodig. Dan stuurt de medewerker Jeugdhulp van JGZ Almere of jouw huisarts je door naar de specialistische jeugdhulp of de 24-uurs Jeugdhulp (Jeugdhulp met verblijf). Hier kun je alleen terecht als je een verwijzing hebt van JGZ Almere of jouw huisarts.  

Het gaat hierbij om de volgende vormen van zorg: 

Jeugd-GGZ 

 • Verslavingszorg 
 • Psychiatrische hulp met aandacht voor cultuur  
 • Behandeling van jongeren die een straf kregen van de rechter 
 • Behandeling van eetstoornissen 
 • Crisisopvang en crisishulp 
 • Verblijf in een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-instelling  

Jeugdhulp 24-uurs  

 • Volledig Pakket Thuis (VPT Jeugdwet) 
 • Pleegzorg 
 • Gezinshuis 
 • Begeleid wonen 
 • Behandeld wonen  
 • Crisisopvang 
 • Behandeling in een driemilieusvoorziening  
 • Jeugdzorgplus. Dit is gesloten jeugdzorg voor kinderen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving 

De medewerker Jeugdhulp van JGZ Almere beoordeelt of de deze zorg betaald wordt via de Jeugdwet of dat betaling via een andere wet voorrang moet krijgen. Bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet.  

Voorwaarden aanvragen Jeugdhulp 

 • De persoon voor wie je de hulp aanvraagt, is jonger dan 18 jaar. 
 • Jij en jouw kind staan open voor het onderzoek door JGZ Almere en werken daar actief aan mee. 
 • De hulp die je aanvraagt wordt in Nederland gegeven. 
 • De hulp voldoet aan de kwaliteitseisen. 

Geldigheid 

 • Als JGZ Almere met jou heeft besloten om Jeugdhulp in te zetten, word je door JGZ Almere naar deze hulp doorgestuurd. Daarna krijg je toestemming van de gemeente. Dat heet een beschikking krijgen. Je krijgt hierover bericht. Daarin staat onder meer hoelang de Jeugdhulp geldig is. Dit is nooit langer dan een jaar. 
 • Jij en jouw kind blijven steeds met de medewerker Jeugdhulp van JGZ Almere in gesprek om te kijken of de hulp nog nodig is.  

Verhuizen 

 • Als jij of jouw kind verhuist naar een andere gemeente, dan overlegt JGZ Almere met de nieuwe gemeente over de hulp. De nieuwe gemeente is verplicht de Jeugdhulp over te nemen. 
 • Als je vanuit een andere gemeente naar Almere verhuist en Jeugdhulp krijgt, nemen de gemeente Almere en JGZ Almere deze hulp over.  
Illustratie Almere skyline
Jouw mening