Direct naar paginainhoud

Mantelzorgwaardering

De gemeente zet eens per jaar mantelzorgers in het zonnetje die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering.

Een aanvraag indienen voor dit jaar kon vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2023. Uiterlijk 10 november 2023 hoor je of de mantelzorgwaardering wordt toegekend. 

Mantelzorger

Wij definiëren mantelzorgers als mensen (18 jaar en ouder) die langer dan 3 maanden aaneengesloten, meer dan 8 uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2023 konden alle mantelzorgers in Almere de mantelzorgwaardering aanvragen.

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mensen 18 jaar en ouder die langer dan 3 maanden aaneengesloten, meer dan 8 uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

De mantelzorger kon de aanvraag zelf indienen.

De mantelzorgwaardering

Wij vinden het belangrijk om mantelzorgers van alle leeftijden te waarderen en ondersteunen. Dat doen we onder andere door het geven van de mantelzorgwaardering.

Voor jongeren van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in een gezin waarbij een familielid veel zorg nodig heeft, wordt een uitje georganiseerd. De activiteit voor 4- tot 12-jarigen is anders dan die voor de 12- tot 18-jarigen, om beter aan te sluiten bij hun interesses. De activiteit is in het voorjaar van 2024. Vul je zelf het formulier in voor jouw kind? Gebruik dan het aanvraagformulier voor mantelzorgers tot 18 jaar (hiervoor heb je geen DigiD nodig) en vul de gegevens in van de jonge mantelzorger.

Volwassen mantelzorgers van 18 jaar en ouder hebben de keus uit: een VVV E-card (daarvoor heb je een e-mailadres nodig) of het geldbedrag op rekening (daarvoor heb je een geldig Nederlands bankrekeningnummer nodig).

Geef tussentijdse wijzigingen van je bankgegevens of e-mailadres door aan de gemeente Almere, team mantelzorgwaardering, via telefoonnummer 14 036. Wegens de privacywetgeving worden wijzigingen via andere afdelingen niet intern doorgestuurd.

Criteria mantelzorgwaardering

 • Degene die de zorg krijgt, moet een inwoner zijn van Almere. De mantelzorger hoeft niet in Almere te wonen.
 • Een aanvraag doen voor de mantelzorgwaardering kan weer vanaf 1 juli 2023. Het is belangrijk dat jouw volledig ingevulde aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering uiterlijk 31 augustus 2023 binnen is bij de gemeente.
 • Zorg je voor meer dan één persoon, bijvoorbeeld voor je ouders en kind? Dan kun je slechts één keer de waardering aanvragen.
 • Zorg je met meerdere mantelzorgers voor dezelfde persoon, dan is er een maximum van 2 mantelzorgers per zorgvrager.
 • Krijg je zorg van iemand? Dan ben je een zorgvrager en kun je geen mantelzorgwaardering aanvragen. Je kunt jouw mantelzorger(s) vanaf 1 juli wel wijzen op het aanvraagformulier voor de waardering. Jouw mantelzorger kan het formulier invullen met zijn/haar gegevens door in te loggen met zijn/haar DigiD.
 • Jonge mantelzorgers kunnen zelf een aanvraag doen via het jongerenformulier. Daar is geen DigiD voor nodig.
 • Doe je als ouder/verzorger de mantelzorgaanvraag namens je kind? Vul dan het formulier “onder 18 jaar” in. Daar is geen DigiD voor nodig.
 • Je komt niet in aanmerking voor mantelzorgwaardering als je betaalde zorg levert (bijvoorbeeld PGB).
 • Woont je zelf in Almere, maar zorg je voor iemand buiten Almere, dan kun je de waardering niet aanvragen. De mantelzorgwaardering in Almere is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die woont in deze stad. Je kunt contact opnemen met de gemeente van de persoon voor wie je zorgt. Mogelijk kun je daar een mantelzorgwaardering aanvragen.
 • Iedere gemeente is vrij om te bepalen in welke vorm ze de mantelzorgwaardering aanbieden. Dit kan dus anders zijn dan in Almere.
 • De mantelzorgwaardering heeft geen invloed op je bijstandsuitkering.

Meer ondersteuning voor mantelzorgers

De Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere is er voor alle mantelzorgers, en ook professionals die met mantelzorgers in contact zijn, in Almere. Zowel voor jonge mantelzorgers (al vanaf 4 jaar) als volwassen mantelzorgers. 
Kijk voor een overzicht van het aanbod aan cursussen, bijeenkomsten en mogelijkheden om ontspannen andere mantelzorgers te ontmoeten eens in de activiteitenkalender voor mantelzorgers. De mantelzorgconsulenten van VMCA staan ook voor jou klaar met een luisterend oor.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening