Direct naar paginainhoud

Beschermd wonen

Je hebt door psychische problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten. En je kunt (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. Je kunt dan beschermd wonen aanvragen: een veilige woonplek met begeleiding. 

Wat is beschermd wonen en voor wie is het

Beschermd wonen is een regeling die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Almere voert deze regeling uit voor de regio Flevoland. Beschermd wonen betekent dat je in, of vlak bij een gebouw van een organisatie woont. Er is begeleiding en toezicht. Beschermd wonen is voor mensen met psychische problemen, die niet op eigen kracht aan de samenleving kunnen meedoen.  

Doelen

 • Zorgen dat mensen zichzelf kunnen redden en aan de maatschappij meedoen 
 • Psychische problemen verminderen 
 • Verwaarlozing of maatschappelijke overlast voorkomen 
 • Gevaar voor de cliënt zelf of voor anderen voorkomen 

Profielen beschermd wonen 

Er zijn 3 vormen van beschermd wonen. 

 1. Beschermd wonen Midden.  
  Je krijgt woonruimte in het gebouw van een organisatie. De begeleiding is overdag aanwezig. 's Avonds en 's nachts is er een oppasser aanwezig. Of anders een bel waarmee je snel begeleiding kunt oproepen.  De organisatie zorgt voor een rustige, beschermde en veilige woonplek. Het doel is om de psychische problemen te verminderen. Zodat je weer voor jezelf kunt zorgen en op jezelf kan wonen. Soms krijg je ondersteuning bij je thuis. 

 2. Beschermd wonen Hoog.  
  Je krijgt woonruimte in het gebouw van een organisatie. Je krijgt veel begeleiding en de begeleiding is dag en nacht aanwezig. Het doel is om de psychische problemen te verminderen, zodat je weer beter voor jezelf kunt zorgen. En door kunt stromen naar een iets minder beschermde woonvorm, of weer op jezelf kunt wonen. Soms krijg je, als je weer thuis woont, ondersteuning bij je thuis. 

 3. Beschut wonen.  
  Dit is een lichte vorm van wonen met begeleiding. Je woont in een woonruimte van de organisatie. Die is in de buurt van het hoofdgebouw van een beschermd wonen-organisatie. Je kunt in het hoofdgebouw met begeleiding je dag doorbrengen, maar dat hoeft niet. Begeleiding komt ook bij jou langs om samen te werken aan de dingen die jullie hebben afgesproken om zelfstandig te gaan wonen. 

Aanvragen 

De GGD Flevoland behandelt alle aanvragen voor beschermd wonen. Aanmelden kan via de site van de GGD Flevoland. Dat kun je zelf doen, of een begeleider of zorgprofessional doet het voor jou.  

Kosten 

Voor beschermd en beschut wonen geldt de maximale bijdrage. Jouw inkomen bepaalt hoe hoog de bijdrage moet zijn. Daar zijn landelijke regels voor. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent jouw bijdrage en ontvangt het geld. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening