Direct naar paginainhoud

Dagbesteding

Je hebt moeite om je dag in te vullen. Je wilt graag andere mensen ontmoeten, iets leren, meedoen aan een leuke activiteit of jouw mantelzorger wat rust geven. Meld je dan aan voor activiteiten, met of zonder begeleider. 

Activiteiten zonder begeleider 

Almere biedt veel activiteiten waar je aan mee kan doen, zonder begeleider. Je betaalt daar soms een kleine vergoeding voor, meestal is het gratis. Kijk bijvoorbeeld op de website van de Schoor of  de site van Diligence Almere

Activiteiten met begeleider 

Het kan zijn dat je professionele begeleiding nodig hebt om een activiteit te doen. Dan kun je via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dagbesteding aanvragen. Er zijn twee soorten:

 1. Dagbesteding waarin je geen werk doet (niet-arbeidsmatige dagbesteding). Je doet activiteiten om je dag op een fijne manier in te vullen. En je hebt contact met andere mensen. De activiteiten passen zo goed mogelijk bij wat je kunt en wat je leuk vindt om te doen.
 2. Dagbesteding waarin je werk doet (arbeidsmatige dagbesteding). Je werkt met veel begeleiding in een groep. Bijvoorbeeld in een kantine of in een timmerwerkplaats. Arbeidsmatige dagbesteding is voor:
  1. Mensen die (nog) niet in een gewone baan kunnen werken
  2. Mensen die veel begeleiding nodig hebben tijdens het werk

Melding en aanvraag

 • Jij, of iemand die namens jou kan spreken, doet een melding bij het wijkteam. Vul het meldingsformulier in in of ga langs bij het spreekuur. Je kunt ook bellen met 14 036.Je kunt daar ook gewoon een vraag stellen of algemene informatie opvragen. 
 • We sturen je binnen 5 werkdagen een e-mail dat we je melding hebben ontvangen.    
 • Na jouw melding hebben we 6 weken de tijd om je hulpvraag te onderzoeken.  
 • We bellen je op voor een gesprek. We vragen bijvoorbeeld wat je zelf kunt. En of je al hulp krijgt van familieleden of vrienden. Ook vragen we of je gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz). Als dat zo is wordt dagbesteding vanuit de Wlz betaald.  
 • Na het gesprek bekijkt een expert van de gemeente (de Wmo-consulent) of professionele begeleiding echt nodig is. Als dat zo is, krijg je een zorgindicatie. De dagbesteding wordt dan betaald vanuit de Wmo.  

We vragen ook hoe jij de zorg geregeld wil hebben. Er zijn 2 manieren:  

 1. Zorg in natura (Zin). De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders afgesloten. De gemeente en de zorgaanbieder regelen dan bijna alles. Als je op het moment van aanvraag al gebruikmaakt van zo'n zorgaanbieder, zal de begeleiding ook door deze organisatie worden georganiseerd.   
 2. Persoonsgebonden budget (Pgb). Er wordt een bedrag gereserveerd bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee kun jij zelf zorg regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het geld aan de organisatie of persoon die jij hebt geregeld.  
 • De Wmo-consulent schrijft daarna alles op in een onderzoeksverslag.  
 • Je krijgt dit verslag thuisgestuurd. Als je akkoord bent, onderteken je het en stuur je het terug. Dat is de start van jouw aanvraag. 
 • De gemeente heeft 2 weken de tijd om een besluit te nemen. Dit besluit noemen we de beschikking. 

Als je voor Zorg in natura kiest 

 • Na de beschikking geven we de zorgaanbieder een seintje dat ze de zorg kunnen starten.  
 • We sturen alle informatie op naar de zorgaanbieder. 
 • De zorgaanbieder komt bij je langs voor een gesprek. Bij dit gesprek mag je mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld een familielid, of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional van bijvoorbeeld Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere. Ga voor meer informatie naar de site van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere, of bel met 036-200 21 58.    
 • Je bespreekt je gezondheid en hoe je dagelijkse leven is georganiseerd.  
 • De zorgaanbieder maakt een rapport van het gesprek. En stelt samen met jou een plan op.  
 • De zorgaanbieder deelt het begeleidingsplan met de gemeente.  

Dit zijn de zorgaanbieders in Almere:  

Als je voor Pgb kiest 

 • In het onderzoeksverslag heb jij voor Pgb gekozen. Als je het hebt ondertekend en teruggestuurd, nodigen we je uit voor een vervolggesprek op het Stadhuis. We kijken of jij, of jij en je vertegenwoordiger, Pgb-vaardig bent. Dat betekent dat we kijken of je een Pgb kunt beheren. Je moet namelijk heel veel kunnen regelen. Als een Pgb bij jou past, moet je een aantal documenten invullen. 
 • Bij het gesprek mag je mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld een familielid, of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional van bijvoorbeeld Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere. Ga voor meer informatie naar de site van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere, of bel met 036-200 21 58.    
 •  Als jij, alleen of met je begeleider, Pgb-vaardig blijkt dan krijg je een positief besluit. Je krijgt dan budget. Je kunt zelf zorg gaan regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het geld aan de organisatie of persoon die jij hebt geregeld.    

Gebruikelijke hulp 

We verwachten dat echtgenoten, inwonende kinderen of andere huisgenoten jou helpen. Dit heet gebruikelijke hulp. Soms kan dit niet. Pas dan kun je dagbesteding vragen.  

Als wij niet op tijd besluiten over Zin of Pgb 

 • Wij besluiten natuurlijk het liefste binnen de tijd. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben om een goede beslissing te nemen over jouw aanvraag. Dan sturen wij je een brief. Hierin staat dat we maximaal 2 weken langer doen over ons besluit.    
 • Als wij te lang doen over het besluit en niks aan je laten weten, kun je ons hierop aanspreken. Dat heet in gebreke stellen. Hiermee vraag je ons binnen 2 weken toch nog een beslissing te nemen. Beslissen wij daarna nog niet, dan heb je recht op een vergoeding (dwangsom). 

Bezwaar maken 

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente (de beschikking). Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing of een klacht insturen.   

Eigen bijdrage

Voor een Wmo-voorziening betaal je mogelijk een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is het deel van de kosten dat je zelf moet betalen. Je ontvangt hierover informatie van het CAK. Het CAK heeft een abonnementstarief; je betaalt maandelijks een eigen bijdrage, ook als je er tijdelijk geen gebruik van maakt. Pas als je officieel stopt met de Wmo-voorziening hoef je geen eigen bijdrage meer te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks landelijk vastgesteld. Misschien moet je komend jaar een ander bedrag betalen. Daarover krijg je dan informatie van het CAK. 

Wil je meer informatie of heb je vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op hetcak.nl of bel met het CAK op nummer 0800-1925. 

Verlengen ondersteuning 

 • Als de Zorg in natura-ondersteuning bijna afloopt neemt de zorgaanbieder contact met je op. De zorgaanbieder bekijkt of je nog steeds hulp nodig hebt. Als dat zo is zorgen zij voor verlenging van je ondersteuning.  
 • Als je zorg via een Persoonsgebonden budget hebt, moet je het zelf regelen.    

Veranderen ondersteuning 

Het kan zijn dat je iets wilt veranderen aan de ondersteuning:   

 • Je wil overstappen van Zorg in natura naar een Persoonsgebonden budget of andersom
 • Je wil een andere zorgaanbieder
 • Je wil de hulp opzeggen
 • Je wil je bankrekeningnummer veranderen

Gebruik dan het formulier:

Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van 8 weken en met een opzegtermijn bij de zorgaanbieder die je nu hebt.  

Illustratie Almere skyline
Jouw mening