Direct naar paginainhoud

Huishoudelijke ondersteuning

Je woont zelfstandig, maar het huishouden doen is door je leeftijd, ziekte of handicap te zwaar. Bijvoorbeeld schoonmaken, de was doen of je bed verschonen. Als familieleden, buren of vrienden jou hier niet bij kunnen helpen, kun je hulp aanvragen bij de gemeente. Dit heet huishoudelijke ondersteuning. 

Melding en aanvraag

 • Jij, of iemand die namens jou kan spreken, doet een melding bij het wijkteam. Vul het meldingsformulier in of ga langs bij het wijkteamspreekuur. Je kunt ook bellen met 14 036.Je kunt daar ook gewoon een vraag stellen of algemene informatie opvragen.
 • We sturen je binnen 5 werkdagen een e-mail dat we je melding hebben ontvangen.  
 • Na jouw melding hebben we 6 weken de tijd om je hulpvraag te onderzoeken.  
 • We bellen je op voor een gesprek. We vragen bijvoorbeeld wat je zelf nog kunt doen. En of je al hulp krijgt van familieleden of vrienden. Ook vragen we of je gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz). Als dat zo is kun je namelijk geen huishoudelijke ondersteuning krijgen. Verder vragen we hoe jij de zorg geregeld wil hebben. Er zijn 2 manieren:
 1. Zorg in natura (Zin). De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders afgesloten. De gemeente en de zorgaanbieder regelen dan bijna alles. Als je op het moment van aanvraag al gebruikmaakt van zo'n zorgaanbieder, zal de begeleiding ook door deze organisatie worden georganiseerd.   

 2. Persoonsgebonden budget (Pgb). Er wordt een bedrag gereserveerd bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee kun jij zelf zorg regelen. De bank betaalt het geld aan de persoon die hulp geeft.

Als je voor Zorg in natura kiest  

 • Na het telefoongesprek sturen wij alle informatie door naar de zorgaanbieder.  
 • De zorgaanbieder komt bij je langs voor een gesprek. Bij het gesprek mag je mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld een familielid, of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional van bijvoorbeeld Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere. Ga voor meer informatie naar de website van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere, of bel 036-2002158.    
 • Je bespreekt je gezondheid, hoe je woont en hoe het huishouden is georganiseerd.
 • De zorgaanbieder maakt een rapport van het gesprek. En stelt samen met jou een huishoudplan op.
 • Hij adviseert de gemeente of huishoudelijke ondersteuning noodzakelijk is.
 • Jij ondertekent het advies en het huishoudplan. Het advies en het huishoudplan samen vormen het onderzoeksverslag. Dit is meteen de officiële aanvraag voor de hulp. De zorgaanbieder stuurt de documenten naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een besluit op basis van het advies. Als de gemeente ook vindt dat hulp nodig is (positief advies), wordt een officieel document geschreven: de beschikking. Die stuurt de gemeente naar jou. Die onderteken je en stuur je terug naar ons.
 • Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beschikking. Dan onderteken je niet. Je maakt dan bezwaar of stuurt een klacht in.
 • Het kan zijn dat het advies zegt dat je geen hulp moet krijgen (negatief advies). Dan neemt de gemeente contact met je op en bespreekt wat er moet gebeuren. Bij twijfel blijven de zorgaanbieder en de gemeente in overleg. Samen kijken zij welke stappen nodig zijn. Soms moet de zorgaanbieder extra informatie geven. De gemeente neemt het uiteindelijke besluit over de hulp.

Dit zijn de zorgaanbieders in Almere:

Als je voor Pgb kiest 

 • Als je in het telefoongesprek met de gemeente zegt dat je je hulp niet in Zorg in natura wil, wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek bij je thuis. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Je bespreekt je gezondheid, jouw woonsituatie en hoe het huishouden is georganiseerd.  
 • Bij het gesprek mag je mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld een familielid, of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional van bijvoorbeeld Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere. Ga voor meer informatie naar de website van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere, of bel 036-2002158.    
 • We maken daarna een verslag van het gesprek. Dat heet het onderzoeksverslag. We sturen dat naar je op. Je mag van ons verwachten dat we dit binnen 6 weken na de eerste melding doen. 
 • Als je het eens bent met het verslag, onderteken je het. Daarna stuur je het terug naar de gemeente. Zorg ervoor dat wij alle informatie krijgen die we nodig hebben.
 • In een gesprek bespreken we of een Pgb bij je past. Je moet namelijk heel veel zelf kunnen regelen. Als een Pgb bij jou past, moet je een aantal documenten invullen.
 • Als je het niet eens bent met het verslag, dan kan je toch een aanvraag doen voor Wmo-ondersteuning. Je schrijft dan een brief aan de gemeente. Hierin leg je uit waarom je vindt dat je wel Wmo-ondersteuning van de gemeente nodig hebt, of meer Wmo-ondersteuning.
 • Nadat je hebt gereageerd, krijg je binnen 2 weken een brief met onze beslissing. Als we niet alle informatie hebben gekregen, kan het langer duren voor je een beslissing krijgt.

Gebruikelijke hulp 

We verwachten dat echtgenoten, inwonende kinderen of andere huisgenoten helpen bij het huishouden. Dit heet gebruikelijke hulp. Soms kan dit niet. Pas dan kun je huishoudelijke ondersteuning vragen.

Als wij niet op tijd besluiten over Zin of Pgb 

 • Wij besluiten natuurlijk het liefste binnen de tijd. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben om een goede beslissing te nemen over jouw aanvraag. Dan sturen wij je een brief. Hierin staat dat we maximaal 2 weken langer doen over ons besluit.  
 • Als wij te lang doen over het besluit en niks aan je laten weten, kun je ons hierop aanspreken. Dat heet in gebreke stellen. Hiermee vraag je ons binnen 2 weken toch nog een beslissing te nemen. Beslissen wij daarna nog niet, dan heb je recht op een vergoeding (dwangsom).  

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kun je bezwaar maken tegen de beslissing

Eigen bijdrage

Voor een Wmo-voorziening betaal je mogelijk een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is het deel van de kosten dat je zelf moet betalen. Je ontvangt hierover informatie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK heeft een abonnementstarief; je betaalt maandelijks een eigen bijdrage, ook als je er tijdelijk geen gebruik van maakt. Pas als je officieel stopt met de Wmo-voorziening hoef je geen eigen bijdrage meer te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt elk jaar landelijk vastgesteld. Daarover krijg je informatie van het CAK. 

Wil je meer informatie of heb je vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op hetcak.nl of bel met het CAK op nummer 0800-1925. 

Verlengen

 • Als de Zorg in natura-ondersteuning bijna afloopt neemt de zorgaanbieder contact met je op. De zorgaanbieder bekijkt of je nog steeds hulp nodig hebt. Als dat zo is zorgen zij voor verlenging van je ondersteuning.
 • Als je zorg via een Persoonsgebonden budget hebt, moet je het zelf regelen.  

Veranderen ondersteuning

Het kan zijn dat je iets wilt veranderen aan de ondersteuning:   

 • Je wil overstappen van Zorg in natura naar een Persoonsgebonden budget of andersom
 • Je wil een andere zorgaanbieder
 • Je wil de hulp opzeggen
 • Je wil je bankrekeningnummer veranderen

Gebruik dan het formulier:

Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036 of langskomen bij het inloopspreekuur van het wijkteam bij jou in de buurt. Houd rekening met een verwerkingstijd van 8 weken en met een opzegtermijn bij de zorgaanbieder die je nu hebt.  

Illustratie Almere skyline
Jouw mening