Direct naar paginainhoud

Wonen en Zorg

In Almere willen we dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt. Ook onze inwoners  met een zorgvraag. Zoals ouderen, dak- en thuisloze jongeren, psychisch kwetsbare mensen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Om een prettige manier van wonen mogelijk te maken, moeten passende hulp en ondersteuning vlak bij je woonplek beschikbaar zijn. Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstanties en zijn buurtbewoners actief betrokken bij allerlei woonzorgprojecten in de wijk.

Heb je een vraag over wonen en zorg, bel dan met 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening