Vergunning alcoholvrij bedrijf

Wil je een horecabedrijf beginnen waar geen alcohol wordt geschonken? Bijvoorbeeld een broodjeszaak, ijssalon of theehuis? Dan heb je hiervoor een vergunning alcoholvrij bedrijf nodig.

Wanneer moet je een nieuwe aanvraag indienen

De vergunning is voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Ook wanneer jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt moet je een nieuwe vergunning aanvragen, jouw huidige vergunning vervalt. Zonder vergunning mag jouw horecabedrijf niet geopend zijn.

Je moet ook andere wijzigingen melden zoals:

  • Wijziging leidinggevende (in en uit dienst)
  • Wijziging van de horeca inrichting

Wet Bibob

Bij deze aanvraag dien je ook het formulier Wet Bibob Drank en Horeca in te vullen. 
Dit formulier dien je gelijktijdig met het aanvraagformulier op te sturen.

Wat is de Wet Bibob

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Bij een aanvraag voor een vergunning alcoholvrij bedrijf dient de ondernemer en alle op het aanvraag opgegeven leidinggevenden een VOG mee te sturen. Dit formulier dien je op te vragen bij de Gemeente Almere. Een VOG is een verklaring waar op beoordeeld wordt dat het gedrag geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie in de samenleving, in dit geval de functie van leidinggevende in een horecabedrijf.

Voorwaarden 

Gedurende de openingstijden van het horecabedrijf moet altijd een leidinggevende, die op die op de vergunning vermeld staat, aanwezig zijn.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits je alles hebt ingediend.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl