Direct naar paginainhoud
menu

Arbeidsmarkt Almere

Almere is een aantrekkelijke groeistad met rond de 214.000 inwoners met de ambitie te groeien naar 350.000 inwoners. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk. Waardoor iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, een leven lang. Een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag willen vestigen, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent.

Almere is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam en groeide de afgelopen 20 jaar op het gebied van Economie, Werkgelegenheid en aantal inwoners ruim twee keer zo snel als het Nederlands gemiddelde.

Banen Almere

88.335

Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

LISA 2019

Banen per 1.000 inwoners (15-64 jr.)

Almere          607,6

Nederland    792

LISA 2019

Vestigingen Almere

20.877

Het aantal vestigingen behorend bij de banen.

LISA 2019

Vestigingen per 1.000 inwoners (15-64 jr.)

Almere

Nederland

LISA 2019

Het aantal banen in Almere is de afgelopen jaren ruim toegenomen. In 2015 telde Almere ruim 78.000 banen tot bijna 90.00 banen in 2019. Ook het aantal vestigingen is fors toegenomen en in ruim 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van 12.331 in 2008 naar 20.877 vestigingen in 2019.

Banen naar sector

 

   

  

2018

2019

% groei

Groot- en detailhandel

18657

19251

3,18

Gezondheids- en welzijnszorg

13328

14286

7,19

Advies en onderzoek

8690

9044

4,07

Overige zakelijke dienstverlening

7305

7713

5,59

Onderwijs

6591

6631

0,61

Industrie

5476

5729

4,62

Openbaar bestuur

4111

3873

-5,79

Informatie en communicatie

4062

4051

-0,27

Bouwnijverheid

3637

3883

6,76

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

3626

4017

10,78

Vervoer en opslag

3034

2970

-2,11

Cultuur, sport en recreatie

2480

2674

7,82

Overige dienstverlening

2183

2334

6,92

Financiële instellingen

666

740

11,11

Onroerend goed

474

476

0,42

Landbouw, bosbouw en visserij

359

367

2,23

Energiesector

177

185

4,52

Watermanagement

114

108

-5,26

Delfstoffenwinning

1

3

200,00

Vestigingen naar sector

 

2018

2019

%groei

Landbouw, bosbouw en visserij

88

92

5,77

Delfstoffenwinning

1

3

5,26

Industrie

578

620

9,30

Energiesector

10

11

14,82

Watermanagement

26

23

7,68

Bouwnijverheid

1687

1937

8,40

Groot- en detailhandel

3025

3184

4,98

Vervoer en opslag

740

813

9,67

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

587

639

7,66

Informatie en communicatie

1641

1767

9,86

Financiële instellingen

123

128

8,86

Onroerend goed

155

161

7,27

Advies en onderzoek

3640

3850

3,87

Overige zakelijke dienstverlening

1179

1293

4,07

Openbaar bestuur

25

22

4,55

Onderwijs

1250

1355

-11,54

Gezondheids- en welzijnszorg

2345

2563

-12,00

Cultuur, sport en recreatie

1070

1152

10,00

Overige dienstverlening

1204

1264

200,00

Economische agenda

Voldoende geschoold personeel wordt een steeds belangrijkere factor voor bedrijven om te kunnen doorgroeien of om zich überhaupt in een gemeente te vestigen. Het is van belang dat er onderwijs wordt geboden dat aansluit bij de Almeerse economische ambitie. Het gaat dan zowel om de juiste opleidingsrichtingen als om het juiste opleidingsniveau. De behoeften van de bedrijven aan adequaat geschoold personeel staan daarbij centraal.

Er zijn al veel acties op dit gebied. Die willen we stroomlijnen en beter op de behoefte voor de economische ontwikkeling van Almere aan laten sluiten. Werknemers willen we stimuleren continu hun kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen om optimaal aan te blijven sluiten op de veranderende eisen op de arbeidsmarkt.

Wat vindt u van onze website?