Direct naar paginainhoud

Werkgelegenheids- en omscholingsinitiatieven

 • ICT Fieldlab
 • Knooppunt Werk Almere
 • MKB-Lab Windesheim
 • Transferpunt Zorg & Welzijn
 • Logistiek Cluster Flevoland
 • Alfen Academy (omscholing naar monteur elektrotechnische systemen)

Regionaal bij- en omscholingscentrum ICT Field Lab Almere

Het programma richt zich op MBO-afgestudeerden in Almere én de rest van Nederland voor wie de arbeidsmarkt weinig perspectief biedt. In het ICT Field Lab maken zij kennis met uiteenlopende mogelijkheden van werken en leren in de ICT, wereldwijd een van de meest toekomstbestendige sectoren.

Verschillende doelgroepen kunnen er terecht. Of het nu gaat om het opbouwen van theoretische kennis of om het werken aan opdrachten vanuit het Almeerse bedrijfsleven, in het ICT Field Lab zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig.

Doorlopende leerlijn

Het ICT Field Lab krijgt een eigen plek bij het ROC Almere Buiten. Met het ICT Field Lab ontstaat een doorlopende leerlijn naar het hoger beroepsonderwijs van Windesheim in de ICT-technologie. Daarmee wordt het toekomstperspectief van een grote groep Almeerders aanzienlijk verbeterd.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim, Provincie Flevoland, het bedrijfsleven, UWV en diverse uitzendbureaus in Almere.

Knooppunt Werk Almere

Het corona virus heeft grote impact op bijna elk bedrijf in de gemeente Almere. Sommige bedrijven hebben te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Andere bedrijven of organisaties kunnen de vraag niet aan door een tekort aan medewerkers. Vooral in de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en de techniek kampen bedrijven met een personeelstekort. 

Knooppunt Werk Almere brengt werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Wij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als mogelijk doordraait.

Knooppunt Werk Almere is een initiatief van de afdelingen Economische Ontwikkeling en Werk en Inkomen van de gemeente Almere, in samenwerking met Randstad. Knooppunt Werk Almere is een aanpak bovenop het maatregelenpakket van het Rijk en sluit aan op initiatieven die we op dit moment in de markt zien waarin bedrijven elkaar vinden om personeel uit te wisselen.

Heb je te veel of juist te weinig personeel? Wil je wegwijs worden in alle regelingen? Wij helpen jou graag verder! Knooppuntwerk@almere.nl

Naar Overzicht Financiële coronamaatregelen en overzicht werkgelegenheidsmaatregelen

MKB Lab Windesheim

Het MKB Lab ondersteunt het lokale midden- en kleinbedrijf in de regio Almere om op een duurzame en inclusieve wijze te groeien. Het MKB Lab is een innovatiewerkplaats waar ondernemers studenten én docenten ontmoeten. Met heldere beroepsproducten worden MKB-bedrijven direct geholpen.

 • Wervingsplan
 • Duurzaam inzetbaarheidsplan
 • Investeringsvoorstel
 • Financiële bedrijfs(stroom) analyse, kasstroom overzicht
 • Bedrijfsproces analyse en procesontwerp
 • Inkoopbeleidsplan

Het MKB Lab is voor mkb-ondernemers die:

 • Bij hun groei aanlopen tegen management-, business- en personele uitdagingen
 • Op zoek zijn naar andere bedrijven om van elkaar te leren
 • Van de aanwezige kennis bij Windesheim gebruik willen maken
 • Op zoek zijn naar jong talent uit de regio
 • Ondersteund willen worden bij de begeleiding van studenten

Transferpunt Zorg & Welzijn

Via een zorgscan stapt de werkzoekende in het traject en wordt, indien nodig via scholing op maat, gematcht op een passende vacature in de zorg. Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een Transferpunt Bouw &Techniek en Transferpunt ICT. 

Het Transferpunt Zorg & Welzijn is bedoeld voor:

 • Geïnteresseerden die willen werken in de zorg.
 • Organisaties die medewerkers willen behouden
 • Werkgevers die boventallig personeel willen toeleiden naar ander werk.

Transferpunt Zorg en Welzijn is een innovatief matchingsconcept op basis van skills:

 • Alle partners werken samen aan een duurzame instroom bij zorgopleidingen.
 • Het Transferpunt koppelt nauwkeuriger vraag, opleiding en aanbod op de arbeidsmarkt.

Logistiek Cluster Flevoland

Logistiek Hotspot Flevoland (Almere, Lelystad en Zeewolde) heeft samen met onderwijsinstellingen ROC van Flevoland (MBO) en Windesheim (HBO), en ontwikkelingsmaatschappij Horizon / Win4all het samenwerkingsverband Logistiek Cluster Flevoland opgericht.

Het Logistiek Cluster Flevoland jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Flevoland. Alle mogelijkheden en kansen die zich voordoen op het gebied van werk binnen de sector, worden hier geregisseerd. Het Logistiek Cluster Flevoland werkt hard aan:

 • het bevorderen van logistiek vakmanschap;
 • het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen;
 • het intensiever begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking;
 • het verzorgen van scholing, opleidingen, training en cursussen.

Alfen Academy

Alfen vindt het van groot belang om medewerkers op te leiden in de techniek. Al in 2008 is Alfen gestart met hun eigen bedrijfsschool. Alfen biedt kandidaten de mogelijkheid om in hun eigen Academy een erkend MBO diploma te halen. Via het zogeheten BBL-traject gaan kandidaten 4,5 dag per week aan het werk en 1 dag per week naar school.  Voor kandidaten die willen doen en het graag leren in de praktijk is dit een mooie kans voor een toekomst in de techniek.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening