Geschenkenregister

Dit register toont de door het college of collegeleden ontvangen relatiegeschenken. Bijvoorbeeld in het kader van dienstreizen, bedrijfsbezoeken en relatiemarketing. Alleen geschenken met een (geschatte) waarde van meer dan € 25 zijn in het register opgenomen.