2023

Dienstreis naar Spanje: Madrid

Naam aanvrager: wethouder J.P. Lindenbergh
Reisdoel (land, plaats): Spanje, Madrid
Vertrekdatum en duur van de reis: 11-13 mei 2023
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2 (n.t.b.)

Aanleiding en doel van de reis

De voorgestelde studiereis naar Madrid heeft een tweeledig doel. 

Het is een studiereis vanuit het OBA (Ontwikkelen en Bouwen in Almere). OBA is een branchevereniging die de gemeente sinds 1985 adviseert met als doel impulsen te geven aan de bouw in Almere en meer draagvlak te creëren voor de ontwikkeling en groei van Almere. Door de samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedwereld te stimuleren treedt de OBA ook als belangenvereniging op in het realiseren van kwantiteit en kwaliteit van de gebouwde omgeving in en rondom Almere.
Leden van OBA zijn bouwbedrijven, gemeente, ontwikkelaars, makelaars, banken, notarissen en vastgoedadviseurs. Om samenwerking met de bouwende partijen te verbeteren en het vertrouwen tussen marktpartijen en gemeente Almere en gronduitgifte en gebiedsontwikkeling te verbeteren (zie het rapport van AkroConsult) is deze studiereis een goede gelegenheid. Ook kunnen we in de gesprekken met deze partijen inzage krijgen in wat in de huidige woningmarkt gebeurt en hoe wij hier met de gewenste woningbouwproductie en -versnelling mee om kunnen gaan.

Doel is het opdoen van kennis en inspiratie. Madrid is wat betreft gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke transformaties een aansprekend voorbeeld voor Almere. Denk hierbij aan woningbouw, zakelijke districten, culturele voorzieningen en landschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de reis worden relevante gebieds-/ stadsontwikkelingen bezocht en worden gesprekken gevoerd met (lokale) ontwikkelaars, architecten etc. Het zijn actuele projecten en projecten uit het (verdere) verleden. De opgedane kennis en inspiratie worden onder andere meegenomen in de verdere uitvoering van de Almeerse woningbouwopgave, de evenwichtige ontwikkeling van de stad en het realiseren en revitaliseren van bedrijventerreinen.

Reiskosten (vervoer en hotel)

Studiereis (all-in): 1.250 euro    
(excl. verplichte reis- annuleringsverzekering)