Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

  • Werk en inkomen
  • Armoede en schulden
  • WMO en woon-zorgvoorzieningen (incl. Veilig thuis)
  • Asiel en inburgering
  • Positieve gezondheid
  • Wijkgericht en buurtgericht werken (coördinatie nieuwe manier van (net)werken)