Direct naar paginainhoud
menu

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg

 • WMO
  • Individuele ondersteuning
  • Groepsgerichte ondersteuning
  • Hulpmiddelen
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Werk en inkomen
 • Schulden voorkomen en oplossen
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang/crisisopvang
 • Veilig thuis

Bestuurlijk trekker van de opgaven Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen.

Ambtsgebonden nevenfucties

 • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland
 • Lid VNG-commissie Participatie, Schulden en Integratie
 • Duovoorzitter G40 themagroep Vergunninghouders en Asiel

Niet Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam (€7.000,- per jaar)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?