Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg

 • WMO
  • Individuele ondersteuning
  • Groepsgerichte ondersteuning
  • Hulpmiddelen
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Werk en inkomen
 • Schulden voorkomen en oplossen
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang/crisisopvang
 • Veilig thuis

Bestuurlijk trekker van de opgaven Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen.

Naar boven