Skip to content

Wethouder Froukje de Jonge (CDA)

Foto Froukje de Jonge

Froukje de Jonge is sinds 21 mei 2014 wethouder van de gemeente Almere.

Portefeuille: Participatie, Werk en Inkomen (transities Participatiewet)

  • Integratie en diversiteit
  • Armoedebeleid
  • Schulddienstverlening
  • Arbeidsmarktbeleid (seniorenwerkloosheid en beschutte werkvormen)
  • Sluitende aanpak Jeugd (jeugdwerkloosheid)
  • Vrouwenopvang
  • Coördinatie huiselijk geweld
  • Maatschappelijke opvang (m.u.v. Beschermd Wonen)
  • Publiekszaken
  • HRM

Naar boven

Wat vindt u van onze website?