2023

Aanvraag dienstreis wethouder Veeningen naar Osaka/Tokio Japan 13 - 19 mei 2023

Wethouder M. Veeningen – Osaka/Tokio - Japan
Vertrek 13 mei 2023, retour 19 mei 2023

Motivatie van de reis

Het bezoeken van Japanse bedrijven door Almeerse bestuurder met ambtelijke ondersteuning. Ook deelname aan investeringsseminar voor het aantrekken van nieuwe Japanse bedrijven/investeringen.

Doel van het bezoek is door een aantal van de hoofdkantoren van de huidige gevestigde Japanse bedrijven in Almere te bezoeken de relatie te versterken en geplande uitbreidingen te bespreken. Met name Japanse bedrijven/investeerders hechten veel waarde aan een goed contact met het bestuur van de stad waar het bedrijf is gevestigd (dit behoort tot de Japanse cultuur). Daarom stellen de bedrijven een bezoek van een Almeerse bestuurder aan hun hoofdkantoor zeer op prijs. Het is een bewezen manier van een succesvolle “investor relations” aanpak voor een bestendig behoud en uitbreiding van de bestaande Japanse investeringen en werkgelegenheid in Almere.

De bezoeken zullen worden afgelegd in samenwerking met vertegenwoordigers van Horizon Flevoland en de Netherlands Foreign Investment Agency (Ministerie EZK, kantoren Osaka en Tokio).
Dit bezoek is onderdeel van een reeks bezoeken van Almeerse bestuurders aan Japan (elke 4 jaar). Het laatste bezoek vond plaats in september 2016 door burgemeester Weerwind.
In mei 2020 was een bezoek aan Japan gepland maar dit werd afgelast vanwege de Covid pandemie. 

Programma

Dag 1 en 2: reistijd
Dag 3: Bezoek Japans bedrijf (sector: innovatieve woningbouw) en Japans bedrijf (sector: energy systems)
Dag 4 : Bezoek Japans bedrijf (sector: innovatie Hi-Tech) en travel
Dag 5: Bezoek Japans bedrijf (food) ) en acquisitie seminar
Dag 6: Bezoek 3 Japanse bedrijven (sectoren; construction machinery, high-end industrial tools, automatic transport systems)
Dag 7: reistijd

De 13 Japanse bedrijven zijn gezamenlijk de grootste buitenlandse werkgever in Almere. Japanse bedrijven gaan voor een langdurige relatie met de stad/regio waar zij zich vestigen. Momenteel is een aantal Japanse bedrijven voornemens wederom in de economie van Almere te investeren en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Daarnaast zijn de Japanse bedrijven nauw betrokken bij de economische thema’s van de stad, waarvoor zij zich steeds meer inzetten. Japanse bedrijven dragen bij aan de sociale en maatschappelijke uitdagingen van Almere door zich in te zetten als sponsor van goede en maatschappelijke doelen.

Nieuw investeringsbeslissingen door buitenlandse bedrijven worden genomen op basis van een mix van 4 factoren. Locatie, financieel/belastingen, beschikbaarheid talent en quality of life. Voor Japanse bedrijven is een goed contact met de lokale overheid de 5e  beslissingsfactor voor een investering of uitbreiding.
Alle regio’s in Nederland maken gebruik van deze vorm van acquisitie/relatiebeheer als het gaat om Japanse investeringen.

De dienstreis van Almere/Horizon met een eigen programma loopt parallel met de ledenreis van Dujat aan Japan. Het Almere/Horizon team zal bij de algemene bijeenkomsten van de Dujat reis aansluiten.

Betrokken externe partijen

Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, Dutch Japanese Trade Federation (Dujat), Ministerie EZK/NFIA

Achtergrondinformatie

Reiskosten wethouder (vervoer en hotel): € 10.900. 
Lokale kosten (algemeen vervoer, recepties, seminars) komen voor rekening van de Dutch Japanese Trade Federation (Dujat) (onderdeel lidmaatschap). Alle deelnemers dragen zorg voor hun eigen kosten ook ter plaatse. Het enige wat Dujat doet is de reis organiseren en de bussen voor gezamenlijk transport regelen.

Budget
Bestuurlijk: Internationale betrekkingen
Meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2
Wijze van vervoer: vliegtuig

Datum afstemming internationale betrekkingen: 8 februari 2023
Datum afstemming burgemeester: 13 en 20 februari 2023
Vervolg proces: Dienstreisverslag door de afdeling Economische Ontwikkeling & Grondzaken voor 30 juni 2023 (uiterlijk 6 weken na terugkomst). 
Vergaderdatum: 21 februari 2023
Besluit: conform 21 februari 2023
Onderwerp: Aanvraag buitenlandse dienstreis van wethouder Veeningen naar Osaka/Tokio Japan van 13 t/m 19 mei 2023

Het college besluit in te stemmen met de aanvraag buitenlandse dienstreis van wethouder Veeningen naar Osaka/Tokia – Japan van 13 mei 2023, retour 19 mei 2023.
Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 21 februari 2023.

Aanvraag dienstreis wethouder Lindenbergh naar Madrid 11 - 13 mei 2023

Naam aanvrager: wethouder J.P. Lindenbergh
Reisdoel (land, plaats): Spanje, Madrid
Vertrekdatum en duur van de reis: 11-13 mei 2023
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2 (n.t.b.)

Aanleiding en doel van de reis

De voorgestelde studiereis naar Madrid heeft een tweeledig doel. 

Het is een studiereis vanuit het OBA (Ontwikkelen en Bouwen in Almere). OBA is een branchevereniging die de gemeente sinds 1985 adviseert met als doel impulsen te geven aan de bouw in Almere en meer draagvlak te creëren voor de ontwikkeling en groei van Almere. Door de samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedwereld te stimuleren treedt de OBA ook als belangenvereniging op in het realiseren van kwantiteit en kwaliteit van de gebouwde omgeving in en rondom Almere.
Leden van OBA zijn bouwbedrijven, gemeente, ontwikkelaars, makelaars, banken, notarissen en vastgoedadviseurs. Om samenwerking met de bouwende partijen te verbeteren en het vertrouwen tussen marktpartijen en gemeente Almere en gronduitgifte en gebiedsontwikkeling te verbeteren (zie het rapport van AkroConsult) is deze studiereis een goede gelegenheid. Ook kunnen we in de gesprekken met deze partijen inzage krijgen in wat in de huidige woningmarkt gebeurt en hoe wij hier met de gewenste woningbouwproductie en -versnelling mee om kunnen gaan.

Doel is het opdoen van kennis en inspiratie. Madrid is wat betreft gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke transformaties een aansprekend voorbeeld voor Almere. Denk hierbij aan woningbouw, zakelijke districten, culturele voorzieningen en landschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de reis worden relevante gebieds-/ stadsontwikkelingen bezocht en worden gesprekken gevoerd met (lokale) ontwikkelaars, architecten etc. Het zijn actuele projecten en projecten uit het (verdere) verleden. De opgedane kennis en inspiratie worden onder andere meegenomen in de verdere uitvoering van de Almeerse woningbouwopgave, de evenwichtige ontwikkeling van de stad en het realiseren en revitaliseren van bedrijventerreinen.

Reiskosten (vervoer en hotel)

Studiereis (all-in): 1.250 euro    
(excl. verplichte reis- annuleringsverzekering)