Direct naar paginainhoud

Financiƫn

Beleidsnota's

  • Kadernota reserves en voorzieningen (2017)
  • Kadernota vaste activa beleid (2016) 
  • Kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen (2016)
  • Uitwerkingsnotitie lokale heffingen (2020)
  • Integraal belastingplan (2019)

Deze nota's zijn op te vragen als pdf via info@almere.nl. Vermeld daarbij de naam van het gewenste document.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening