Direct naar paginainhoud

Omgevingsplanactiviteit

Wil je een bouwplan realiseren, dan moet je onder andere een omgevingsplanactiviteit (OPA) aanvragen. De gemeente toetst dan of het bouwplan voldoet aan het omgevingsplan. Hierin staan de ruimtelijke regels waaraan het bouwplan moet voldoen.

Heb je een bouwplan waarbij je wilt afwijken van het omgevingsplan? Volg hiervoor het 'verkennen en begeleiden initiatief’. Twijfel je of je plannen te realiseren zijn binnen de geldende regels? Start je onderzoek dan via de pagina Verkennen en begeleiden initiatief.

Wat is een omgevingsplan?

In een omgevingsplan staat welke bestemming de grond heeft. Het regelt welke functies zijn toegestaan op een kavel en welke voorschriften er gelden voor een goede leefomgeving.

Een omgevingsplan heeft drie onderdelen:

  • voorschriften
  • plankaart
  • toelichting

In de voorschriften staat hoe je mag bouwen. De plankaart toont het gebied van het omgevingsplan n de verschillende bestemmingen. In de toelichting vind je de kenmerken van een wijk. Ook maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied. Je kunt het complete omgevingsplan inzien op de website Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Beoordeling aanvraag omgevingsplanactiviteit

Als jouw bouwplan niet past binnen het omgevingsplan, is soms een aanpassing van het bouwplan nodig. De gemeente kan er ook voor kiezen om af te wijken van het omgevingsplan. Dan gaat het over een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Hiervoor moet je een aanvraag indienen via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Een omgevingsplanactiviteit kan ook gaan over de bouwvoorschriften van een omgevingsplan of het gebruik van een gebouw. Een omgevingsplanactiviteit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kunnen we niet afwijken van het omgevingsplan, dan weigeren we een omgevingsplanactiviteit.

Aanvragen

Een omgevingsplanactiviteit kun je indienen via het Omgevingsloket. Als je jouw plannen invult op die website, dan zie je ook welke gegevens je bij de aanvraag moeten indienen. Mogelijk heb je ook nog andere vergunningen nodig en kun je die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Vaak weet je zelf vooraf niet of jouw bouwplan in strijd is met het omgevingsplan. Check dit via internet of aan de balie van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) op het stadhuis. Meestal moet je een omgevingsplanactiviteit en een bouwactiviteit aanvragen.

Hoelang duurt het?

De behandeling van een omgevingsplanactiviteit duurt meestal 8 weken. Hierbij moet de aanvraag helemaal volledig zijn ingediend. Als de aanvraag nog niet volledig is, krijg je een verzoek de aanvraag aan te vullen. De behandeltermijn stopt dan totdat de aanvraag helemaal compleet is. Dat kost dus extra tijd; houd hier rekening mee.

Inzage ruimtelijke plannen

De Almeerse digitale plannen zijn in te zien op de landelijke website Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar kun je omgevingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal bekijken.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning betaal je kosten (leges). Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de legesverordening en tarieventabel.

Bij een omgevingsplanactiviteit is de heffingsgrondslag voor leges de door de gemeente berekende bouwkosten. Die worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening gebruiken we standaard bouwkosten per eenheid. Die kun je terugvinden in de tabel Bouwkosten legesberekening van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat ook informatie over de vaststelling van de bouwkosten van bouwwerken die niet in die tabel staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening