Direct naar paginainhoud

Omgevingsplan

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt Almere een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin staan de bestemmingsplannen zoals die er waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, samen met regels over onder andere bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan.  

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Met zoveel regels kan dat niet in één keer. We verdelen daarom Almere in verschillende gebieden. Per gebied stellen we vervolgens de regels op. Ook pakken we in de loop van de tijd thema’s op die gaan gelden voor een groter gebied of de hele stad, zoals bodem en geluid.

Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Welke functie een gebied heeft en welke regels er gelden, zoals de maximale bouwhoogte en waar je mag bouwen, werd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgelegd in de bestemmingsplannen. Sinds 1 januari 2024 is Omgevingswet van kracht, nu geldt er één omgevingsplan voor heel Almere. Dit heeft gevolgen voor de planologische procedures die al begonnen waren voordat de Omgevingswet van kracht werd. Er geldt een overgangsperiode voor de lopende procedures. 

Dit is hoe het werkt:
Plannen die al vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage lagen, volgen nog de oude regels. Maar plannen die na de start van de Omgevingswet bekend worden, moeten worden gemaakt als een wijziging van het omgevingsplan.

Waarom één omgevingsplan?

Regels stonden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Ook kwam het voor dat regels en begrippen uit bestemmingsplannen en de uitleg daarvan per gebied verschilden. Door de regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan zijn ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Wat staat er in een omgevingsplan?

Het omgevingsplan omvat voorschriften voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, oftewel een groot deel van wat je ziet, ruikt, hoort en voelt om je heen. Wanneer je iets wilt veranderen of ondernemen in deze omgeving, dien je de richtlijnen in het omgevingsplan te volgen. Denk hierbij aan een verbouwingen, het starten van een winkel, of het organiseren van een evenement. Het omgevingsplan bevat zowel ruimtelijke regels uit bestemmingsplannen als voorschriften over bijvoorbeeld milieu, water, riolering, natuur en energie. Ook veel andere regels uit verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gaan naar het omgevingsplan. Bijvoorbeeld regels over het houden van evenementen.

Zo pakken we het aan in Almere

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden, krijgt Almere een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin staan de bestemmingsplannen zoals deze er waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, samen met regels over onder andere bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan.  We hebben nu tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Met zoveel regels kan dat niet in één keer. We verdelen hierbij Almere in verschillende gebieden, per gebied stellen we vervolgens regels op. Ook pakken we in de loop van de tijd thema’s op zoals, bodem en geluid zodat hiervoor regels opgesteld kunnen worden voor een groter gebied of de hele stad.

Waar kan ik het omgevingsplan raadplegen?

Het omgevingsplan is te raadplegen in het nieuwe omgevingsloket. In dit landelijke digitale Omgevingsloket vind je welke regels er gelden op een bepaald adres (op de kaart) en je kunt uitzoeken of je een vergunning nodig hebt voor wat je wilt doen (vergunningencheck). Ook kun je direct je vergunning aanvragen.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening