Verkiezingen

Verkiezing gemeenteraad en referendum op woensdag 21 maart 2018

Stembiljet met rood potlood

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u naar de stembus. Op die dag zijn er gemeenteraadsverkiezingen én wordt het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden.

Als inwoner van Almere

 • kiest u op 21 maart een nieuwe gemeenteraad;
 • stemt u bij het referendum voor of tegen de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

De gemeente Almere stuurt u een stempas. De stempas ontvangt u uiterlijk 7 maart 2018 op uw woonadres. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Almere stemmen.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Klik hier voor de stembureaulocaties, gesorteerd op wijk.

Uitzonderingen

 • Stembureaus (2) station Almere Centrum: 6.00 tot 20.00 uur
 • Stembureau station Almere Muziekwijk: 6.00 tot 21.00 uur
 • Stembureau Flevoziekenhuis: 7.30 tot 20.00 uur
 • Stembureau Het Buitenhuis in Almere Buiten: 6.00 tot 21.00 uur
 • Stembureau Windesheim Flevoland: 7.30 tot 18.00 uur
 • Stembureau ROC Flevoland Almere Buiten: 7.30 tot 18.00 uur

Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt alleen stemmen met uw eigen stempas. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze woensdag 7 maart niet ontvangen terwijl u wel op 5 februari 2018 in de gemeente Almere stond ingeschreven? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal of in persoon.

 • Digitaal via DigiD (tot en met vrijdag 16 maart 2018, 17.00 uur)
 • In persoon (tot en met dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur)
  U kunt de (vervangende) stempas ook persoonlijk bij de balie in het stadhuis aanvragen. Dit kan maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U krijgt de stempas dan meteen mee. Bij de aanvraag heeft u een (geldig en nog niet verlopen) identiteitsbewijs nodig.

Naar boven

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u voor het referendum op 21 maart in een andere gemeente dan Almere in Nederland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Let op, dit kan dus alleen voor het referendum. Voor de gemeenteraadsverkiezing moet u in Almere stemmen.

U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 5 februari 2018 (peildatum) bent ingeschreven in de gemeente Almere. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht heeft gedaan.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Vul het formulier 'Verzoek om kiezerspas' in.

De gemeente Almere moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@almere.nl of per post naar: Gemeente Almere, Team Verkiezingen, Postbus 200, 1300 AE Almere. Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt de kiezerspas naar het door u opgegeven adres gestuurd.

Kiezerspas mondeling aanvragen

U kunt de kiezerspas ook persoonlijk bij de balie Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken in het stadhuis aanvragen. Dit kan maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. En uiterlijk tot dinsdag 20 maart, tot 12.00 uur. Neem bij de aanvraag uw stempas en uw (geldige en nog niet verlopen) identiteitsbewijs mee.

Naar boven

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 21 maart uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer, die eveneens op 5 februari 2018 (de dag van de Kandidaatstelling) in Almere is ingeschreven is. Dit kan zowel voor de gemeenteraadsverkiezing als voor het referendum. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen in hetzelfde stembureau voor dezelfde verkiezing en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Iemand machtigen kan op twee manieren

1. Via de stempas (onderhandse volmacht)

U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

2. Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit is nodig in de volgende situaties: 

 • U bent niet in Almere nadat de stempassen zijn verstuurd
 • U hebt geen identiteitsbewijs
 • U wilt voor het referendum iemand machtigen die niet in Almere woont

Aanvragen

U kunt onderstaande formulier(en) gebruiken om de schriftelijke volmacht aan te vragen. U moet beide formulieren invullen als u iemand wilt machtigen voor de gemeenteraadsverkiezing én het referendum. 

De gemeente Almere moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 16 maart kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas (of kiezerspas). Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@almere.nl of per post naar Gemeente Almere, Team Verkiezingen, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd. Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/Zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien, omdat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen. 

Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee verschillende momenten.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau

 • Zijn of haar eigen stempas(sen) | voor het referendum mag het ook een kiezerspas zijn
 • Zijn of haar identiteitsbewijs
 • De volmacht
 • Bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van zichzelf én van u. U mag de gemachtigde ook een kopie meegeven van uw identiteitsbewijs

Voorwaarden

 • Als gemachtigde mag u maximaal twee volmachten aannemen per verkiezing en/of referendum
 • U moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraadsverkiezing/het referendum van 21 maart 2018
 • U moet gelijktijdig voor uzelf en voor de andere persoon stemmen

Naar boven

Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt: 

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat vindt u hier

Naar boven

Wanneer mag u stemmen? Kiesgerechtigheid

De voorwaarden om te mogen stemmen verschillen per verkiezing. Hieronder ziet u per verkiezing wanneer u kiesgerechtigd bent.

Gemeenteraadsverkiezing 

 • U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn
 • U moet in Almere ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018, de dag van de Kandidaatstelling. Hebt u zich pas na 5 februari ingeschreven, dan mag u niet in Almere stemmen
 • U moet ingeschreven staan als 'ingezetene'. Staat u ingeschreven als 'niet-ingezetene', bijvoorbeeld omdat u hier tijdelijk verblijft, dan mag u niet stemmen.
 • U moet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, of u moet vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Legaal betekent: dat u in deze periode ingeschreven hebt gestaan bij de gemeente én dat u gedurende deze periode een geldig verblijfsdocument hebt gehad
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Referendum

 •  U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn
 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben
 • U moet in Almere ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018. Bent u na 5 februari in Almere komen wonen vanuit een andere Nederlandse gemeente, dan kunt u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Almere stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude gemeente een kiezerspas aan

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Naar boven

Stemmen vanuit het buitenland

Voor de gemeenteraadsverkiezing

 • Als u op 21 maart 2018 in het buitenland verblijft, maar u staat nog wel ingeschreven in Almere, kunt u alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing door iemand anders te machtigen.
 • Woont u in het buitenland en bent u niet meer in Nederland ingeschreven in de BRP, dan heeft u geen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezing.

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Voor het referendum

Verblijft u op 21 maart 2018 tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven in Almere? Dan kunt u stemmen op de volgende manieren:

1. Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht).
Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Dit kan op twee manieren

a. Via de stempas (onderhandse volmacht)
De stempassen worden uiterlijk 7 maart 2018 bezorgd in Almere. Bent u dan in Nederland, dan kunt u stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt, zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

b. Schriftelijke volmacht
Bent u niet in Nederland als de stempassen bezorgd worden, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

2. Per brief stemmen
U kunt voor het referendum ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Dit kan niet voor de gemeenteraadsverkiezing!. Het 'Verzoek om per brief te stemmen' kunt u doen bij de gemeente Den Haag.

Voor meer informatie ga naar de website van de kiesraad.

Naar boven

Nodig bij het stemmen: stempas en identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen, neemt u het volgende mee naar het stembureau

 • Uw stempas(sen)
 • Uw identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs

Bij het stemmen moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs. Identiteitsbewijzen zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.

U kunt zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Ook geldig zijn een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Document mag verlopen zijn

U mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar verlopen is. U mag voor het stemmen dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat 'geldig tot 22 maart 2013' of elke latere datum.

Geen document

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? U kunt dan toch stemmen als u een door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of een door de politie opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal meeneemt. Neem ook een ander document mee waarop uw naam en pasfoto staat.

Wilt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dat kan bij Burgerzaken. Maar hiervoor een afspraak. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt of kunt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke verzoek indienen om bij volmacht te stemmen.

Kijk voor meer informatie op de website van de kiesraad.

Naar boven

Veelgestelde vragen

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Verkiezingen
Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

De voorwaarden om te mogen stemmen, verschillen per verkiezing. Hieronder ziet u per verkiezing wanneer u kiesgerechtigd bent.

Gemeenteraadsverkiezing 

 • U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn
 • U moet in Almere ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018, de dag van de Kandidaatstelling. Hebt u zich pas na 5 februari ingeschreven, dan mag u niet in Almere stemmen
 • U moet ingeschreven staan als 'ingezetene'. Staat u ingeschreven als 'niet-ingezetene', bijvoorbeeld omdat u hier tijdelijk verblijft, dan mag u niet stemmen
 • U moet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, of u moet vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Legaal betekent dat u in deze periode ingeschreven hebt gestaan bij de gemeente en dat u gedurende deze periode een geldig verblijfsdoument hebt gehad.
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Referendum 

 • U moet op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zij
 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben
 • U moet in Almere ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari. Bent u na 5 februari in Almere komen wonen vanuit een andere Nederlandse gemeente, dan kunt u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Almere stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude gemeente een kiezerspas aan.
Mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Op het stembiljet geeft de kiezer zijn/haar keuze aan: op welke kandidaat hij/zij zijn/haar stem uitbrengt of bij het referendum dat hij/zij voor of tegen de wet is. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij/zij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. 

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Mag ik hulp bieden aan kiezers met een verstandelijke handicap?

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kan bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. 

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Kan ik lid worden van een stembureau?

Op dit moment heeft de gemeente Almere voldoende stembureauleden.

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Als u uw stempas heeft omgezet in een onderhandse volmacht kunt u ook nog zelf uw stem uitbrengen.

Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u niet meer zelf stemmen.

Kan ik deelnemen aan het tellen van de stemmen?

Nee, alleen benoemde stembureauleden mogen de stembiljetten te tellen. U bent wel welkom om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen.

Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen als ik zelf geen handtekening kan zetten?

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen, kan hij/zij toch een stem uitbrengen als op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staat. De kiezer kan hiervoor iemand anders machtigen

Waarom staat er dat mijn identiteitsbewijs minimaal geldig moet zijn tot 22 maart 2013?

Dit heeft te maken met het feit dat u mag stemmen met een identiteitsbewijs dat vijf jaar verlopen is. U mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar verlopen is. U mag voor het stemmen dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat 'geldig tot 22 maart 2013' of elke latere datum.

Hoe kan ik vanuit het buitenland stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing?

Als u permanent in het buitenland woont, kunt u niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. U mag alleen stemmen al u in Almere staat ingeschreven.

Woont u tijdelijk in het buitenland en staat u nog in Almere ingeschreven, dan kunt u stemmen via een machtiging

Hoe kan ik vanuit het buitenland stemmen voor het referendum?

Vanuit het buitenland kunt u per brief stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als u tijdelijk in het buitenland bent, werkt dit anders dan wanneer u in het buitenland woont (en daar ingeschreven staat).

Naar boven

Naar boven

Wat vindt u van onze website?