Direct naar paginainhoud
menu

Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u weer naar de stembus. Op die dag worden de leden van de Tweede Kamer gekozen.

Coronavirus

We houden tijdens de verkiezingen rekening met de coronamaatregelen. Zo kunnen alle stemmers veilig hun stem uitbrengen. Houd er rekening mee dat er een mondkapjes verplichting in de stembureaus geldt en er een plaats is voor een beperkt aantal mensen in het stembureau. Het kan zijn dat u hierdoor buiten het stembureau moet wachten. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u stemmen per brief. U moet zich dan registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 3 februari 2021.

Bent u op 17 maart tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u kiezen of u per brief stemt, of iemand anders voor u laat stemmen met een volmacht. Voor het briefstemmen kunt u een briefstembewijs aanvragen bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 17 februari 2021. Informatie over stemmen met een volmacht volgt later.

Briefstemmen

Alle kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. De stembescheiden kunt u per post naar de gemeente sturen. Ook stelt de gemeente een of meer afgiftepunten in waar kiezers vanaf woensdag 10 maart elke werkdag hun stembescheiden kunnen afgeven van 9.00-17.00 uur (en op woensdag 17 maart van 7.30- 21.00 uur).

Houd deze pagina goed in de gaten voor meer informatie. 

Vervroegd stemmen inclusief tellen van deze stemmen

Kiesgerechtigden kunnen twee dagen voor de dag van de stemming (maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021) op een aantal locaties in Almere vervroegd hun stem uitbrengen. Deze maatregel is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. In elke gemeente wordt, naar rato van het aantal kiesgerechtigden in de betreffende gemeente, een aantal locaties ingericht waar vervroegd stemmen mogelijk wordt gemaakt van 7.30-21.00 uur. In Almere gaat het om 10 stembureaus. Deze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Corona maatregelen op stembureau

Op aanwijzingen van het Ministerie zal de komende verkiezingen worden georganiseerd met inachtneming van de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Het RIVM heeft advies uitgebracht over de maatregelen die getroffen moeten worden om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Dit advies is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten en op de maatregelen die vanuit de Rijksoverheid gelden.

In het stemlokaal is o.a. het volgende geregeld:  

  • mogelijkheid tot 1,5 meter afstand
  • plaatsen van spatscherm
  • inrichten looproutes
  • hygiëne maatregelen (handspray bij de in- en uitgang, regelmatige schoonmaak etc)
  • gastheer/- vrouw bij de ingang en bij de uitgang
  • ventilatie in het stemlokaal
  • beperkt aantal kiezers tegelijkertijd in het stemlokaal
  • mondkapjes zijn verplicht in de stembureaus

Gezondheidscheck kiezers van te voren: De kiezers krijgen een formulier met gezondheidscheck vragen thuis gestuurd.

Wat doe ik als ik 17 maart opeens verkouden ben?

  • Bent u ouder dan 70 jaar? Dan kunt u uw briefstembewijs invullen en door iemand anders laten afgeven het  afgiftepunten . Ook kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een onderhandse volmacht. (zie volmacht)
  • Bent u jonger dan 70 jaar? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een onderhandse volmacht.

Stembureauleden verkiezingen 2021 | Aanmelden

Wilt u uzelf aanmelden als stembureaulid? Op dit moment zijn er helaas geen plekken meer beschikbaar. Ook de reservelijst is vol. Uit ervaring weten wij echter, dat er nog veel afmeldingen zullen zijn tot op de verkiezingsdag.

Mochten er weer plekken vrijkomen, dan kan aanmelden via mijnstembureau-almere.nl

Ondersteuningsverklaringen

Vanaf maandag 4 januari 2021 tot en met maandag 1 februari 2021 kunnen kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen afleggen op het gemeentehuis. We werken vanwege corona zoveel mogelijk op afspraak. Kiezers kunnen ook zonder afspraak een ondersteuningsverklaring komen afleggen.

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zitten per kieskring waarin zij willen meedoen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. Deze verklaringen moeten worden afgelegd door kiesgerechtigden op het gemeentehuis in hun gemeente.
Het model van de verklaring staat in de digitale toolkit Verkiezingentoolkit.nl.

Opkomstcijfers en uitslagen verkiezingen Europees Parlement 2019

De opkomst in Almere  is 33,7%.

Bekendmaking uitslag hertelling Provinciale Statenverkiezingen

De uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten blijft ongewijzigd na het hertellen van de stemmen.  DENK behoudt de enige zetel die de partij heeft gehaald. Die zetel gaat niet naar het CDA.

Uitslag hertelling

Reden van hertelling

Het hertellen gebeurde op verzoek van het CDA, dat bij het verdelen van de restzetels tien stemmen tekort kwam voor een vierde Statenzetel. Omdat het om een klein verschil in aantal stemmen gaat, wilde het CDA uitsluiten dat er een fout is gemaakt bij het tellen. Een meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met een hertelling. In heel Flevoland werden bijna 160.000 stemmen opnieuw geteld. In Almere ging het om ruim 70.000 stemmen. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Team Verkiezingen van de gemeente Almere. Het team is te bereiken via verkiezingenverberg dit@almere.nl of telefoonnummer 036 545 81 81. 

Opkomst en uitslagen Verkiezingen 20 maart 2019

Voorlopige einduitslag Almere

VVD926113%
PVV702310%
CDA27154%
SP45276%
D6642566%
PVDA688310%
ChristenUnie24914%
a50Plus45066%
GroenLinks771511%
Partij_vd_Dieren42876%
SGP2570%
JezusLeeft2230%
DENK21573%
Respect5431%
Forum_v_Democratie1331119%
OPA5171%
Ongeldig3010%
Blanco1930%
Totaal70672100%

Opkomstcijfers Almere:

Provinciale Staten:  48%

Waterschappen:  43,8%

Wat vindt u van onze website?