Direct naar paginainhoud

Stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. We sturen je een stempas. De stempas ontvang je uiterlijk 12 mei 2024 op je woonadres. Met deze stempas kan je in elk stembureau binnen de gemeente Almere stemmen.

Je kunt de stembureaus vinden op de pagina met alle stembureaus. Je krijgt de lijst met stembureaus ook thuisgestuurd, op de achterkant van de kandidatenlijst en op de bijsluiter die in de envelop van je stempas zit.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen heb je het volgende nodig om mee te nemen naar het stembureau:

 • Je stempas
 • Je identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen, dus geldig tot 7 juni 2019 of elke datum daarna)

Je moet je identificeren om te voorkomen dat iemand zonder je toestemming met jouw stempas kan stemmen. De medewerkers op het stembureau vergelijken de persoonsgegevens en de foto op je identiteitsbewijs met jou en de gegevens op je stempas. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben om te kunnen stemmen voor het Europese Parlement.

Kijk op de website van Kiesraad voor meer informatie.

Identiteitsbewijs kwijt

Ben je je identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan heb je 4 mogelijkheden om toch te kunnen stemmen:

 • Je neemt een ander identiteitsbewijs mee.
 • Je vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan. Dit kan bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.
 • Je identificeert je met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing/onregelmatigheid reisdocument of rijbewijs. Is je nieuwe identiteitsbewijs niet op tijd klaar voor de verkiezing? Dan kan je stemmen met deze verklaring die je bij het aanvragen van je nieuwe identiteitsbewijs hebt gekregen, plus een ander document waarop je naam, pasfoto en geboortedatum staat.
 • Je laat iemand anders voor je stemmen met een schriftelijke volmacht.

De Rijksoverheid probeert misbruik met kopie├źn van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken, krijgen het advies om het volgende op de kopie te schrijven:

 • Dat het een kopie is
 • Voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • De datum waarop degene de kopie afgeeft
 • De kiezer streept hun burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs

Stempas kwijt of niet ontvangen

Je kan alleen stemmen met je eigen stempas en je identiteitsbewijs. Ben je je stempas kwijt of heb je deze op 12 mei nog niet ontvangen, terwijl je wel op 23 april 2024 in de gemeente Almere stond ingeschreven? Dan kun je je vervangende stempas aanvragen.

 • In het stadhuis: van maandag 27 mei tot en met woensdag 5 juni, 12.00 uur kan je de (vervangende) stempas persoonlijk bij de balie in het stadhuis aanvragen. Je krijgt de stempas dan meteen mee. Bij de aanvraag heb je een (geldig en nog niet verlopen) identiteitsbewijs nodig.
 • Online: het is niet meer mogelijk om een vervangende stempas online aan te vragen.

Iemand anders voor je laten stemmen (onderhandse of schriftelijke volmacht)

Ben je zelf niet in de gelegenheid om je stem uit te brengen? Dan kan je iemand anders voor je laten stemmen, oftewel iemand machtigen. Je geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer in Almere of aan iemand die in een andere gemeente woont. Deze persoon moet je stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Iemand machtigen kan alleen nog via de stempas.

Machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Je kan stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vul je de achterkant van je stempas in. Zowel jij als de persoon die voor je stemt zetten een handtekening. De persoon die voor je stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van je identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Dit mag ook een scan zijn, bijvoorbeeld op een smartphone.

Schriftelijke volmacht

Je kan geen schriftelijke volmacht meer aanvragen via de website of het fysieke formulier.

Machtiging intrekken

Als je je stempas hebt omgezet in een onderhandse volmacht kan je ook nog zelf je stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heb je eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kan je niet meer zelf stemmen.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wil je op 6 juni in een andere gemeente zelf je stem uitbrengen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Je kan alleen in Almere een kiezerspas aanvragen als je op 23 april 2024 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente Almere. Je kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Je kan geen kiezerspas aanvragen als je al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht hebt gedaan.

Kiezerspas in het stadhuis aanvragen

Tot en met woensdag 5 juni, 12.00 uur is het nog mogelijk om de kiezerspas in het stadhuis aan de balie van Burgerzaken aan te vragen. Je krijgt deze dan meteen mee.

Kiezerspas online of schriftelijk aanvragen

Online of schriftelijk een kiezerspas aanvragen is niet meer mogelijk.

Stemmen vanuit het buitenland

Als je tijdelijk in het buitenland bent maar nog wel op 23 april 2024 staat ingeschreven in Almere of een andere Nederlandse gemeente, zijn er 2 mogelijkheden om te stemmen.

Hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat die zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, moeite met lezen of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan die hulp krijgen van een zelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan. Als zij niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. In Almere richten we een stembureau in waar extra hulpmiddelen aanwezig zijn die het stemmen toegankelijker maken.

Als je niet in staat bent om zelf je volmacht te tekenen om iemand anders voor je te laten stemmen, kan je toch stemmen. Op je identiteitsbewijs moet dan de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Kijk voor meer informatie over hulp bij stemmen op kiesraad.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening