Direct naar paginainhoud

Bezwaar maken omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaal je leges. Je betaalt ook leges als de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten. Je kunt vooraf bij je buren aangeven dat je het niet eens bent met hun bouwplannen. Is de omgevingsvergunning al verleend, dan kun je hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen.

Inzage, bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning

Op overheid.nl kun je de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken. Als je de hele aanvraag wil inzien, kun je bellen met telefoonnummer 14 036. 

Reguliere procedure bezwaar maken

Als de gemeente binnen 8 weken een besluit heeft genomen over een aanvraag, dan valt dit onder de reguliere procedure. Een aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) kan bezwaar maken tegen dit besluit. Je moet je bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na dit besluit. Hoe en wanneer je dit kunt doen, staat altijd vermeld bij de gepubliceerde aanvragen en besluiten.

Uitgebreide procedure bezwaar en beroep aantekenen

Ontwerpbesluit

Bij een aanvraag in de uitgebreide procedure (duurt 26 weken) komt er eerst een ontwerpbesluit. Je kunt als aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit als het ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage.

Beroep aantekenen

Je kunt alleen beroep aantekenen tegen het definitieve besluit bij een uitgebreide procedure. En alleen als je eerder al een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze 6 weken moet je beroep aantekenen bij de rechtbank.

Zienswijze indienen

Wil je jouw zienswijze inbrengen over een ontwerpbesluit? Stuur dan een brief naar: 

Gemeente Almere
t.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 200
1300AE Almere 

Aanpassen van de aanvraag door uw bezwaarschrift

Jouw bezwaar kan aanleiding zijn om een vergunningaanvraag te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeren we jou hierover schriftelijk. 

Geen bezwaar

Als niemand bezwaar indient, binnen 6 weken na het bekendmaken van de beslissing, dan is een vergunning onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen dan beginnen.

Heb je ook andere vergunningen nodig? Wacht dan met de werkzaamheden totdat alle vergunningen onherroepelijk zijn. Begin je eerder, dan loop je het risico dat jouw werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moeten worden.

Vragen

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening