Direct naar paginainhoud

Bezwaar of beroep aantekenen

Je bent het niet eens met een besluit van de gemeente Almere of een organisatie zoals de omgevingsdienst. In bepaalde gevallen kun je bezwaar maken. 

Waartegen wil je bezwaar maken?

Belastingaanslag van de gemeente

Wil je bezwaar maken tegen onroerende zaakbelasting (OZB), WOZ-waarde, rioolheffing of afvalstoffenheffing? Ga dan naar Bezwaar gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde

Ga naar WOZ-waarde om bezwaar te maken.

Besluit over uitkering, bijzondere bijstand of terugvorderingen

Ga naar Uitkering | Bezwaar en klachten om bezwaar te maken.

Parkeerbon

Ga naar Bezwaar gemeentelijke belastingen om bezwaar te maken.

Boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Belasting van het GBLT (Waterschap)

Ga naar de site van het GBLT (Waterschap) om bezwaar te maken

Leges voor de aanvraag van een vergunning

Ga naar Bezwaar en beroep omgevingsvergunning om bezwaar te maken

Overig

Wil je een bezwaarschrift indienen dat niet over de bovenstaande onderwerpen gaat, maak dan gebruik van Bezwaarschrift overig (inloggen met Digid). Hiermee kun je ook een bestaand bezwaarschrift overig toelichten/aanvullen, intrekken of van bijlagen voorzien.

Afhandeling van je bezwaar

Bij het digitaal indienen van bezwaar, ontvang je direct de ontvangstbevestiging. Bij een schriftelijke indiening ontvang je deze binnen twee weken.

Wanneer je een bezwaarschrift 'overig' hebt ingediend neemt de gemeente telefonisch contact met je op. Voor meer informatie: zie de uitleg over passende aanpak.

Bij het digitaal indienen van bezwaar, ontvang je direct de ontvangstbevestiging. Bij een schriftelijke indiening ontvang je deze binnen twee weken.

Niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift?

Je kunt hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe je in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder de beslissing op het bezwaarschrift. De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt zes weken.

Ondernemer of advocaat

Ben je ondernemer, wil je namens een organisatie bezwaar maken of ben je advocaat en maak je bezwaar namens jouw cliĆ«nt(en)? Momenteel is het niet mogelijk om online via eHerkenning het bezwaar in te dienen. Je kunt het bezwaar schriftelijk indienen. 

Vermeld in jouw bezwaarschrift de volgende gegevens:

  • jouw naam, adres en woonplaats;
  • telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent;
  • de datum waarop je het indient;
  • omschrijving van het besluit waartegen je het bezwaar richt;
  • de reden(en) van jouw bezwaar;
  • welk besluit er volgens jou genomen zou moeten worden;
  • jouw handtekening.

Stuur het naar:

Gemeente Almere 
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 200
1300 AE Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw mening