Bezwaar of beroep aantekenen

Bezwaar of beroep aantekenen

Met DigiD als inwoner en met eHerkenning voor organisaties en bedrijven.

Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente (of een uitvoeringsorganisatie, zoals de Omgevingsdienst) bestaat er in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bezwaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Je kunt een bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor heb je DigiD of eHerkenning nodig. Als burger kun je inloggen met DigiD. Ondernemers (advocaten) en organisaties kunnen via eHerkenning een digitaal bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift belastingen

Bezwaarschrift uitkeringszaken

Bezwaarschrift overig

Wil je een bezwaarschrift indienen dat niet over de bovenstaande onderwerpen gaat, maak dan gebruik van bezwaarschrift overig via onderstaande knop. Hiermee kun je ook een bestaand bezwaarschrift overig toelichten/aanvullen, intrekken of van bijlagen voorzien.

Inloggen via DigiD:

Bezwaarschrift overig 

Ondernemer of advocaat

Ben je ondernemer, wil je namens een organisatie bezwaar maken of ben je advocaat en maak je bezwaar namens jouw cliĆ«nt(en)? Momenteel is het niet mogelijk om online via eHerkenning het bezwaar in te dienen. Je kunt het bezwaar schriftelijk indienen. 

Bezwaarschrift schriftelijk indienen

Je kunt het bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuur dit naar:

Gemeente Almere 
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 200
1300 AE Almere

Vermeld in jouw bezwaarschrift de volgende gegevens:

  • jouw naam, adres en woonplaats;
  • telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent;
  • de datum waarop je het indient;
  • omschrijving van het besluit waartegen je het bezwaar richt;
  • de reden(en) van jouw bezwaar;
  • welk besluit er volgens jou genomen zou moeten worden;
  • jouw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

Wanneer je een bezwaarschrift overig hebt ingediend neemt de gemeente telefonisch contact met je op. Voor meer informatie: zie de uitleg over passende aanpak.

Bij het digitaal indienen van bezwaar, ontvang je direct de ontvangstbevestiging. Bij een schriftelijke indiening ontvang je deze binnen twee weken.

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift?

Je kunt hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe je in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder de beslissing op het bezwaarschrift. De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt zes weken.