Direct naar paginainhoud

Wet bibob bij bouwen

In sommige gevallen is de Wet Bibob op uw aanvraag van een omgevingsvergunning van toepassing. De Wet Bibob zorgt dat gemeenten bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is van criminele banden.

Wat is de Wet Bibob?

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gaat over het voorkomen dat met vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwart geld wordt witgewassen. Voor vragen neem contact op met team Wabo-vergunningen & Realisatie, via telefoonnummer: 14 036.

Wanneer krijg je met de Wet Bibob te maken

De gemeente Almere past de Wet BIBOB toe bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwaanneemsom van € 500.000 (excl. Btw) en hoger. Dit bedrag is leidend, het wijzigingsbesluit is van eind 2020.

Procedure

Nadat je het vragenformulier Wet Bibob met alle bijlagen hebt ingediend, wordt je aanvraag beoordeeld. Dit gebeurt gelijktijdig met de behandeling van de omgevingsvergunning. Wanneer uit eigen (gemeentelijk) onderzoek blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn over de integriteit, financiën en/of de zakelijke relatie(s), kan de gemeente om advies vragen bij de convenantpartner het RIEC eventueel daarna naar het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als besloten wordt om advies te vragen aan het LBB, zal de aanvrager/betrokkene van en vergunning of ontheffing hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het Bibob-advies van het RIEC en LBB zal worden betrokken bij de besluitvorming (o.a. bij het voornemen de gevraagde vergunning of ontheffing te weigeren of in te trekken, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan). Voor de definitieve besluitvorming krijgt de aanvrager/betrokkene de kans om zijn zienswijze te geven.

Is de Bibob op jou van toepassing?

Als het Bibob-onderzoek op jou van toepassing is, ontvang je automatisch het formulier Wet Bibob.

Uitzonderingen

Er zijn verschillende uitzonderingen:

  1. Vraag je meerdere omgevingsvergunningen binnen twee jaar aan? Dan is het vaak niet nodig om nogmaals een Wet Bibob-formulier in te vullen. Voorwaarde is wel dat jouw bedrijf dan nog dezelfde samenstelling heeft (bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners, enzovoorts). Dit geldt niet voor horeca of andere aanvragen.
  2. De Bibob-toets wordt in beginsel niet toegepast als de aanvraag komt van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties en toegelaten woning(bouw)corporaties.

Vragen

Veel zaken zijn online te regelen. Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning, neem dan contact op met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening