Direct naar paginainhoud

Bouwen van een woning

Vergunningencheck via Omgevingsloket

Voor het bouwen van een woning:

  • heb je een omgevingsvergunning nodig voor een Omgevingsplanactiviteit (OPA),
  • moet je een bouwmelding doen en
  • heb je een kwaliteitsborger nodig.

Zodra je een OPA-vergunning hebt en een volledige bouwmelding hebt gedaan, kun je starten met de bouw van je woning.

In het Omgevingsloket staat wat je moet aanleveren bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en het indienen van een bouwmelding. Vraag ook bij de gemeente welke gegevens er nodig zijn voor de vergunning voor de Omgevingsplanactiviteit, omdat dit per gebied kan verschillen.

Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Stappen bij aanvraag omgevingsvergunning

  • Als je je aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet indient, gaan we deze beoordelen. Meestal hoor je binnen 8 weken of je een omgevingsvergunning krijgt.
  • Als je geen vergunning krijgt, kun je je plan met ons bespreken in een vooroverleg. Wij kunnen dan advies geven over wat er mogelijk is. Vraag een vooroverleg door het Omgevingsinitiatief contactformulier in te vullen.
  • Als je wel een vergunning krijgt, mag je nog niet meteen bouwen. Eerst gaat er een (wettelijke) bezwaartermijn van 6 weken in. Omwonenden en andere belanghebbenden mogen tijdens deze periode bezwaar maken.
  • Zijn er geen bezwaren? Dat mag je na de bezwaarperiode beginnen met het bouwen van je woning, als je ook voldaan hebt aan de stappen bij ‘indienen bouwmelding’.

Stappen bij indienen bouwmelding

  • Als je je bouwmelding compleet indient, gaan we deze beoordelen. Binnen 4 weken hoor je of je bouwmelding volledig is.
  • Als je bouwmelding niet volledig is geven wij aan welke gegevens nog ontbreken en kan je een nieuwe bouwmelding doen.
  • Zodra je een volledige bouwmelding hebt gedaan, mag je 4 weken na het indienen van de bouwmelding beginnen met bouwen, als je ook voldaan hebt aan de stappen bij ‘aanvraag omgevingsvergunning’.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening