Direct naar paginainhoud

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet gestart. Een nieuwe wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, leven en werken. 

Als je iets wilt veranderen in je omgeving, dan heb je te maken met de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een schuur, het uitbreiden van je bedrijf of het aanleggen van een parkeerplaats. Maar ook als je een bedrijf aan huis wilt starten of als horecaondernemer wilt uitzoeken of een bepaald adres een horecabestemming heeft. 

Tot 1 januari 2024 

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht als je alle benodigde stukken voor 1 januari 2024 hebt aangeleverd. 

Heb je voor 1 januari 2024:

  1. een vergunning gekregen? 
  2. een vergunning aangevraagd? 
  3. de benodigde documenten ingestuurd voor een vergunning?  

Dan hoef je niets te doen. De vergunning blijft gewoon geldig als de gemeente, het waterschap of de provincie je deze al heeft gegeven. Ook als zij de aanvraag nog moet behandelen. 

Wat verandert er na 1 januari 2024? 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou:   

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe digitale loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning aanvraagt, een melding doet of aanvullende informatie doorgeeft. 
  • We gaan de bestemmingsplannen van onze gemeente omvormen tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan heeft niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over de vergunningaanvragen. In de Omgevingswet streven we naar een kort proces. De beslistermijn is bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer je vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer. 

1 wet, 1 loket

Voor zulke veranderingen kun je terecht in het digitale Omgevingsloket. In dit landelijke digitale Omgevingsloket vind je welke regels er gelden op een bepaald adres (op de kaart) en je kunt uitzoeken of je een vergunning nodig hebt voor wat je wilt doen (vergunningencheck). Ook kun je direct online je omgevingsvergunning aanvragen. 

Het nieuwe omgevingsloket vervangt per 1-1-2024 onder andere de volgende loketten:

26 wetten in 1 Omgevingswet

De Omgevingswet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. Deze wet bekijkt de omgeving waarin we wonen, werken en leven als één geheel. Hierin is alles geregeld voor milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw.

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Dan kun je terecht op aandeslagmetdeomgevingswet.nl of bij het Informatiepunt Leefomgeving. Of stuur een e-mail naar info@almere.nl met als onderwerp: omgevingswet. Of bel met 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening