Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Een nieuwe wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, leven en werken. 

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Als je iets wilt veranderen in je omgeving, dan heb je te maken met de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een schuur, het uitbreiden van je bedrijf of het aanleggen van een parkeerplaats. Maar ook als je een bedrijf aan huis wilt starten of als horecaondernemer wilt uitzoeken of een bepaald adres een horecabestemming heeft. 

1 wet, 1 loket

Voor zulke veranderingen kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit landelijke digitale Omgevingsloket vind je welke regels er gelden op een bepaald adres (op de kaart) en je kunt uitzoeken of je een vergunning nodig hebt voor wat je wilt doen (vergunningencheck). Ook kun je direct online je omgevingsvergunning aanvragen. 

Het nieuwe omgevingsloket vervangt per 1-1-2024 o.a. de volgende loketten:

26 wetten in 1 Omgevingswet

De Omgevingswet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. Deze wet bekijkt de omgeving waarin we wonen, werken en leven als één geheel. Hierin is alles geregeld voor milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw.

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Dan kun je terecht op aandeslagmetdeomgevingswet.nl of bij het Informatiepunt Leefomgeving. Of stuur een e-mail naar info@almere.nl met als onderwerp: omgevingswet. Of bel met 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening