Direct naar paginainhoud

Vestigen mantelzorg- of pré-mantelzorgwoning

Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Een goede plek voor het geven van mantelzorg is van groot belang. Voor het vestigen van een mantelzorgwoning in een bestaand gebouw heb je geen vergunning nodig. Je hebt wel een vergunning nodig voor het vestigen van een pré-mantelzorgwoning in een bestaand gebouw.

Omgevingsvergunning aanvragen

We werken mee aan een aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het gebruik van grond die afwijkt van het omgevingsplan voor het vestigen van een pré-mantelzorgwoning in een bestaand gebouw als:

  • het gaat om een verwantschap tussen gebruiker(s) van de pré-mantelzorgwoning en de eigenaar van het perceel waar de pré-mantelzorgwoning wordt gevestigd;
  • het aannemelijk is dat er binnen 10 jaar sprake zal zijn van mantelzorg.

Als je de pré-mantelzorgwoning vestigt in een nog te bouwen gebouw moet je ook een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit aanvragen. Het plan voor dit gebouw moet passen binnen het bestemmingsplan of moet voldoen aan de eisen voor vergunningvrij bouwen.

Een omgevingsvergunning kun je aanvragen via het Omgevingsloket

Stappen bij aanvraag omgevingsvergunning

  • Als je je aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet indient, gaan we deze beoordelen. Meestal hoor je binnen 8 weken of je een omgevingsvergunning krijgt.
  • Als je geen vergunning krijgt, kun je je plan met ons bespreken in een vooroverleg. Wij kunnen dan advies geven wat er mogelijk is. Vraag een vooroverleg door het Omgevingsinitiatief contactformulier in te vullen.
  • Als je wel een vergunning krijgt, mag je nog niet meteen bouwen. Eerst gaat er een (wettelijke) bezwaartermijn van 6 weken in. Omwonenden en andere belanghebbenden mogen tijdens deze periode bezwaar maken.
  • Zijn er geen bezwaren? Dat mag je na de bezwaarperiode beginnen met het bouwen van je aanbouw of uitbouw.

Vragen?

In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening