Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Vergunningen Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes.

Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning, maar gaan ook over wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat realiseren ze zelf, alleen of met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling. 

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nog niemand. Dat wordt bepaald door het eigen initiatief. Dat is uniek in Nederland en in Almere. Een volgende stap in de stadsontwikkeling van Almere, waarbij de mensen centraal staan, zelf invulling geven aan hun gehele woon-, werk-, en leefomgeving. Inmiddels bestaat Oosterwold niet alleen op papier, maar wonen de eerste Oosterwolders er sinds 2016. Kijk voor meer informatie over Oosterwold op: Maak Oosterwold.

Aansluiting polderweg

Wanneer initiatiefnemers starten met de aanleg van de kavelweg, zorgt het gebiedsteam Oosterwold voor de aansluiting op de bestaande polderweg. De gemeente verzorgt de aanleg van de inritten van de kavelwegen als die op gemeente- of rijksgrond liggen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Kavelwegaansluiting Oosterwold.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening