Direct naar paginainhoud

Opzet veiligheidsplan en draaiboek met veiligheidsparaaf

Bestandsdelen veiligheidsplan

 1. Voorblad met
  - Titel "Veiligheidsplan
  - Naam van het evenement
  - Datum waarop het evenement gehouden wordt
  - Naam van de persoon die het veiligheidsplan geschreven heeft
  - Naam van de organisator
  - Versienummer van het veiligheidsplan
 2. Contactgegevens (Namen, telefoonnummers en e-mailadressen)
  - Contactgegevens van de organisatie
  - Evenementenbeveiliging, EHBO etc
  - Contactgegevens van de gemeente, politie, brandweer, GHOR, GGD, etc
 3. Inleiding met een toelichting en korte beschrijving van het evenement
 4. Organisator
  - Wie is de organisator?
  - Contact gegevens van de organisator
 5. Organisatie & communicatie (Hoe werkt de organisatie?)
  - Structuur veiligheidsorganisatie
  - Communicatiestructuur
  - Wijze van communicatie
  - Communicatiemiddelen
  - Organogram (bij grotere organisaties)
  - Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  - Wie doet de organisatie/beveiliging/hulpdiensten/gemeente, etc?
 6. Gegevens voor risicoanalyse (wie gaan er komen?
  - Beschrijving doelgroep
  - Verblijfsduur
 7. Publieksprofiel
  - Omvang/aantallen
  - Samenstelling
  - Eigenschappen
  - Groepsgedrag
  - Bezoekersstromen
  - Aspecten van crowdmanagement
  - Aspecten van Crowd control
 8. Gegevens voor risicoanalyse - Ruimtelijk profiel, ook wel locatieprofiel (Waar doen we het)?
  - Locatieadres
  - Locatiespecificaties
  - Ruimtelijke omgeving
  - Eigendom
  - Indeling van locatie
  - Plattegronden
  - Bereikbaarheid en spreiding
  - Toegankelijkheid
  - Cateringvoorzieningen
  - (Drink)watervoorzieningen
  - Afvoer- en rioolvoorzieningen
  - Elektriciteitsvoorzieningen en noodvoorzieningen
  - Verwarming, ventilatie en overige technische installaties
 9. Toezicht en beveiliging (wat is er al geregeld?)
  - Politie: contactgegevens, ook in de contactenlijst
  - Aanwezigheid beveiligers, inclusief aantal, beschrijven van taken en afspraken
  - Beveiligingsorganisatie: contactgegevens, aantal, taken en werkwijze
 10. Brandveiligheid (wat is er al geregeld?)
  - Brandweer: contactgegevens (ook in de contactenlijst)
  - Aanwezigheid BHV, inclusief aantal, beschrijving taken en afspraken
  - Brandveiligheidsvoorzieningen
  - Brandveiligheidsafspraken
 11. Medische inzet
  - Geneeskundig personeel: contactgegevens (ook in de contactenlijst)
  - Aanwezigheid EHBO, inclusief aantal, beschrijving taken en afspraken
  - EHBO-contactgevens (ook in de contactenlijst)
  - Werkwijze bij een ongeval of letsel
 12. Veiligheidsoverleg (hoe en wanneer komen we bij elkaar? (bij grote evenementen))
  - Samenstelling en voorzitterschap
  - Overlegstructuur
  - Frequentie en overleg
 13. Verkeer en vervoer (wat voorzien we, wat is er al geregeld?)
  - Verkeersstromen
  - Parkeervoorzieningen
  - Afzettingen
  - Verkeersregelaars: contactgegevens, aantal, beschrijving taken en afspraken
 14. Scenario’s bij de te verwachten risico’s.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening