Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Opzet veiligheidsplan en draaiboek met veiligheidsparaaf

Bestandsdelen veiligheidsplan

 1. Voorblad met
  - Titel "Veiligheidsplan
  - Naam van het evenement
  - Datum waarop het evenement gehouden wordt
  - Naam van de persoon die het veiligheidsplan geschreven heeft
  - Naam van de organisator
  - Versienummer van het veiligheidsplan
 2. Contactgegevens (Namen, telefoonnummers en e-mailadressen)
  - Contactgegevens van de organisatie
  - Evenementenbeveiliging, EHBO etc
  - Contactgegevens van de gemeente, politie, brandweer, GHOR, GGD, etc
 3. Inleiding met een toelichting en korte beschrijving van het evenement
 4. Organisator
  - Wie is de organisator?
  - Contact gegevens van de organisator
 5. Organisatie & communicatie (Hoe werkt de organisatie?)
  - Structuur veiligheidsorganisatie
  - Communicatiestructuur
  - Wijze van communicatie
  - Communicatiemiddelen
  - Organogram (bij grotere organisaties)
  - Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  - Wie doet de organisatie/beveiliging/hulpdiensten/gemeente, etc?
 6. Gegevens voor risicoanalyse (wie gaan er komen?
  - Beschrijving doelgroep
  - Verblijfsduur
 7. Publieksprofiel
  - Omvang/aantallen
  - Samenstelling
  - Eigenschappen
  - Groepsgedrag
  - Bezoekersstromen
  - Aspecten van crowdmanagement
  - Aspecten van Crowd control
 8. Gegevens voor risicoanalyse - Ruimtelijk profiel, ook wel locatieprofiel (Waar doen we het)?
  - Locatieadres
  - Locatiespecificaties
  - Ruimtelijke omgeving
  - Eigendom
  - Indeling van locatie
  - Plattegronden
  - Bereikbaarheid en spreiding
  - Toegankelijkheid
  - Cateringvoorzieningen
  - (Drink)watervoorzieningen
  - Afvoer- en rioolvoorzieningen
  - Elektriciteitsvoorzieningen en noodvoorzieningen
  - Verwarming, ventilatie en overige technische installaties
 9. Toezicht en beveiliging (wat is er al geregeld?)
  - Politie: contactgegevens, ook in de contactenlijst
  - Aanwezigheid beveiligers, inclusief aantal, beschrijven van taken en afspraken
  - Beveiligingsorganisatie: contactgegevens, aantal, taken en werkwijze
 10. Brandveiligheid (wat is er al geregeld?)
  - Brandweer: contactgegevens (ook in de contactenlijst)
  - Aanwezigheid BHV, inclusief aantal, beschrijving taken en afspraken
  - Brandveiligheidsvoorzieningen
  - Brandveiligheidsafspraken
 11. Medische inzet
  - Geneeskundig personeel: contactgegevens (ook in de contactenlijst)
  - Aanwezigheid EHBO, inclusief aantal, beschrijving taken en afspraken
  - EHBO-contactgevens (ook in de contactenlijst)
  - Werkwijze bij een ongeval of letsel
 12. Veiligheidsoverleg (hoe en wanneer komen we bij elkaar? (bij grote evenementen))
  - Samenstelling en voorzitterschap
  - Overlegstructuur
  - Frequentie en overleg
 13. Verkeer en vervoer (wat voorzien we, wat is er al geregeld?)
  - Verkeersstromen
  - Parkeervoorzieningen
  - Afzettingen
  - Verkeersregelaars: contactgegevens, aantal, beschrijving taken en afspraken
 14. Scenario’s bij de te verwachten risico’s.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening