Direct naar paginainhoud

Vraagstelling evenementenvergunning aanvragen of melden

 1. Vindt het evenement plaats op het strand, in het stadscentrum of op een evenemententerrein?
 2. Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u tegelijkertijd aanwezig op het drukste moment?
 3. Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u over de hele dag?
 4. Vindt het evenement - of een deel daarvan - plaats voor 7.00 uur of na 22.00 uur?
 5. Plaatst u objecten groter dan 25 m2 ? (Bijvoorbeeld een tent of podium.)
 6. Worden er tijdens het evenement tegen betaling zwakalcoholische dranken verstrekt? U dient een ontheffing aan te vragen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Klik hier voor meer informatie.
 7. Vindt het evenement plaats op een rijbaan van een doorgaande weg of vormt het een belemmering voor het verkeer of hulpdiensten? U moet ervoor zorgen dat 3,5 meter van de weg beschikbaar blijft.
 8. Welke wegen moeten afgesloten worden?
 9. Wat is de naam van het evenement?
 10. Wat is/zijn de locatie(s) van het evenement?
 11. Hoeveel dagen duurt het evenement?
 12. Datum dag(en)
 13. Heeft het evenement elke dag dezelfde begin- en eindtijd?
  - Aanvangs- en eindtijden evenement per dag
  - Aanvangstijd
  - Eindtijd
 14. Wanneer start de opbouw van het evenement?
  - Datum
  - Aanvangstijd
  - Eindtijd
 15. Wanneer start de afbraak van het evenement
  - Datum
  - Aanvangstijd
  - Eindtijd
 16. Wat is/zijn de doelgroep(en) van het evenement?
 17. Geef hieronder een beschrijving van het evenement:
 18. Wilt u tijdelijke bouwwerken plaatsen?
  Meerdere keuzes mogelijk
  o  Hekwerk
  o  Kermisatracties
  o  Podia
  o  Toiletvoorzieningen
  o  Tribunes
  o  Anders
 19. Hoeveel Kermisatracties gaat u plaatsen
  Meerdere keuzes mogelijk
  o  Hoeveel podia
  o  Hoeveel toiletvoorzieningen
  o  Wat voor soort toiletvoorzieningen gaat u plaatsen
  o  Hoeveel tribunes gaat u plaatsen
  o  U heeft gekozen voor 'Anders'. Omschrijf wat voor soort bouwwerk u wilt plaatsen.
 20. Wilt u zaken in de grond aanbrengen, dieper dan 0,5 meter?
  U dient hiervoor een Klic-melding te doen, u kunt deze melding hier doen.
 21. Zijn de EHBO en BHV tijdens het evenement geregeld?
 22. Hoeveel EHBO'ers zijn er aanwezig gedurende het evenement?
 23. Hoeveel BHV'ers zijn er aanwezig gedurende het evenement?
 24. Omschrijf onderstaand hoe de inzet van EHBO en BHV geregeld is.
 25. Worden er tijdens het evenement beveiligingsmedewerkers ingezet?
 26. Wordt het evenementterrein buiten de evenement-uren bewaakt?
 27. Worden de beveiliging en bewaking door hetzelfde bedrijf uitgevoerd?
 28. Geef onderstaand de naam en het ND-nummer van het beveiligings-/bewakingsbedrijf op.
 29. Hoeveel beveiligers zijn er aanwezig gedurende het evenement?
 30. Omschrijf onderstaand hoe de inzet van beveiligers geregeld is.
 31. Wordt er tijdens het evenement eten bereid?
  Meer informatie over de regelgeving omtrent het bereiden van eten kunt u hier vinden.
 32. Wordt bij het bereiden van eten gebruik gemaakt van de volgende voorzieningen?
  Meerdere keuzes mogelijk:
  o  Barbecue
  o  Frituurpan
  o  Gasflessen
  o  Anders
  U heeft gekozen voor 'Anders'. Omschrijf onderstaand van welke voorziening u gebruik maakt.
 33. Maakt u gebruik van andere brandgevaarlijke stoffen?
  Op de indelingstekening moeten de gebruikte voorzieningen zijn aangegeven.
  Meerdere keuzes mogelijk:
  o  Aggregaten
  o  Vuurkorven
  o  Vuurwerk
  o  Anders
  o  Geen
 34. Hoeveel Aggregaten gaat u plaatsen? Een agregaat moet geluidsarm zijn, mag niet onder een boom worden geplaatst en moet lekdicht zijn. Het moet een dubbelwandige opslag van brandstof of een lekbakconstructie bevatten.
 35. Waar haalt u uw stroomvoorziening vandaan?
 36. Hoe heeft u de parkeerfaciliteiten geregeld?
 37. Worden verkeersregelaars ingezet voor begeleiding van het verkeer? Alleen beroepsverkeersregelaars en door de burgemeester aangestelde (vrijwillige) evenementenverkeersregelaars mogen worden ingezet op de openbare weg. Om aangesteld te worden als evenementenverkeersregelaar moeten zij een instructieverklaring volgen. Klik hier voor meer informatie. Nadat iedereen de instructieverklaring heeft gevolgd, kunt de namen aan ons doorgeven voor de aanstelling door de burgemeester.
 38. Geef onderstaand aan hoeveel beroepsregelaars en/of hoeveel evenementregelaars u inzet.
 39. Wordt er een wedstrijd met voertuigen op de weg gehouden?
 40. Gaat het parcours langs meerdere gemeenten? Voor een parcours langs meerdere gemeenten dient u een ontheffing bij de provincie aan te vragen. U moet het parcours aangeven op de indelingstekening. Als u voor de uitvoering van het evenement met één of meer voertuigen op een fiets- of voetpad gaat rijden en/of parkeren, heeft u een RVV ontheffing nodig. Klik hier voor meer informatie. De ontheffing geldt niet voor de parkeervakken voor betaald parkeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Parkeerservice Almere
 41. Wordt er gekampeerd op het evenementterrein?
  Geef onderstaand aan:
  - Hoeveel mensen op het terrein kamperen;
  - Welke type kampeermiddelen gebruikt worden;
  - Welke sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.
  - Wilt u geluid ten gehore brengen?
 42. Maakt u gebruik van geluidsversterkende apparatuur?
 43. Wordt het geluid binnen en/of buiten ten gehore gebracht?
  Meerdere keuzes mogelijk:
  o  Binnen
  o  Buiten
 44. Wat is het verwachte geluidsniveau in decibel? (Bronvermogen)
 45. Wordt er geld ingezameld voor een goed doel (collecte)? Voor een collecte dient u een vergunning te hebben. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.
 46. Hoe wordt het afval ingezameld?
 47. Hoe wordt het afvalwater afgevoerd?
 48. Is er sprake van één van de volgende activiteiten?
  Meerdere keuzes mogelijk:
  o  Gebruik van levende dieren
  o  Lasershow
  o  Loterij, bingo of ander kansspel
  o  Oplaten van heliumballonnen
  o  Stijgen of landen met heteluchtballon en/of helikopter
  Bij het organiseren van een kansspel of loterij, is het totaalbedrag van de prijzen bepalend of er een melding of een vergunning nodig is. U kunt hier meer informatie vinden.

Specificatie bijlagen

Het is mogelijk later bijlagen bij te voegen, na het invullen van het document. Er mogen maximaal 2 bestanden worden toegevoegd per categorie, met elk een grootte van maximaal 10240kB. De volgende bestandsextensies zijn toegestaan: bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tif, txt, xls, xlsx, doc, docx, zip.

Het kan zijn dat u niet alle documenten kunt uploaden omdat de maximale bestandsgrootte overschreden wordt. Aanvullende stukken stuurt u binnen 24 uur naar info@almere.nl, o.v.v. het referentienummer dat u ontvangt na het afronden van dit formulier. Vermeld het referentienummer in de onderwerpbalk van uw e-mail. 

De gemeente Almere kan ook om andere aanvullende stukken vragen.

Aan te leveren documenten

U dient de volgende documenten aan te leveren:

 • Indelingstekening
 • Draaiboek
 • Veiligheidsplan
 • Afvalplan
 • Constructietekening(en)
 • Verkeersplan 

Wij vragen uw contact-/organisatiegegevens op. U kunt hier ook een andere contactpersoon opgeven, die tijdens het evenement aanspreekpunt is, inclusief de opbouw en afbraak van het evenement.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening