Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Filmopnames Almere

Wil je filmopnames maken in Almere? In sommige gevallen heb je een vergunning nodig. Hieronder lees je in welke gevallen je een vergunning nodig hebt en wanneer een melding voldoende is. 

Vergunningsvrij /melding

Je hebt geen vergunning nodig voor kleinschalige foto- of filmopnamen binnen of buiten wanneer je:

 • opnamen maakt tussen 8.00 uur 's ochtends en 23.00 uur 's avonds, inclusief op- en afbouw
 • met niet meer dan 12 personen op de set werkt, film- en opnamecrew meegeteld, en er  3 camera's vanaf de schouder of op statief worden gebruikt
 • maximaal 5 attributen (elk max. 5m2) op het voor voetgangers bedoelde deel van de weg plaatst waarbij een vrije doorgang geborgd is;
 • geen omleidingen of afzettingen geplaatst;
 • maximaal 5 parkeerplaatsen af zet (gereserveerd), niet zijnde betaald parkeerplaatsen of blauwe zones, waarbij niet meer dan de helft van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt;
 • parkeerplaatsen alleen gebruikt voor voertuigen die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de opnames en elk een normale parkeerplaats innemen;
 • geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten opneemt ( bijvoorbeeld wapens, politie- uniformen en explosies)
 • niet meer dan twee aaneengesloten dagen filmt;

Wanneer je niet aan bovenstaande eisen voldoet dien je een vergunning aan te vragen.

Checklist voor het aanvragen van een vergunning voor filmopnames

Een vergunning voor filmopname vraagt je digitaal aan of via het aanvraagformulier filmopnames. Dien jouw aanvraag uiterlijk acht weken voor de datum waarop de filmopnamen plaats vinden in. De aanvraag wordt in behandeling genomen op het moment dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

Hieronder zie je naar welke informatie wij vragen en welke bijlagen je digitaal meestuurt.

 • Situatie/ indelingstekening op schaal van de locatie
 • Op de tekening geef je duidelijk de calamiteitenrouten aan;
 • De exacte plaatsbepaling van de opname- activiteiten;
 • De exacte afmetingen en plaats van elk te plaatsen object (podia, filmattributen etc.);
 • Indien er straten/ wegen worden afgezet (met dranghekken) dien je een afzettingstekening mee te sturen.
 • Een draaiboek met de scene beschrijving, start- en aanvangstijden van de opname activiteiten en de op- en afbouw van de opnamen, voor zover deze niet op het formulier passen.
 • Toestemming van de politie als wapens (ook dummy’s), uniformen en/of officiële voertuigen worden gebruikt. Zie onder het kopje overige vergunningen de procedure.
 • Toestemming van de provincie als vuurwerk wordt gebruikt

Vermeld in jouw aanvraagformulier of er sprake is van:

 • Stunts
 • Speciale effecten
 • Uniformen, officiële voertuigen of wapens (ook dummy's) 
 • Geweldsscènes of vuurwerk
 • Opnamen vanuit rijdende voertuigen of varende boten

Beoordeling filmopnamen

Jouw aanvraag wordt beoordeeld op:

 • De gevolgen voor het reguliere gebruik van de openbare ruimte.
 • Of er overlast ondervonden zal worden door omwonenden en omliggende bedrijven
 • Of er andere activiteiten zijn op de opnamelocatie, of in de buurt
 • En of er sprake is van een weigeringsgrond: gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. (1:8 Algemene Plaatselijke Verordening Almere 2011).

Indienings- en afhandeltermijn

Een aanvraag voor een vergunning voor een filmopname moet acht weken vóór de filmopnamen worden ingediend. 

De aanvraag wordt binnen acht weken afgehandeld. Wij streven ernaar om aanvragen tussen vier tot acht weken af te handelen. 

Overige vergunningen of ontheffingen

Voor onderstaande activiteiten heb je een extra vergunning nodig:

RVV- ontheffing

Als je voor de uitvoering van het evenement met één of meer voertuigen een fiets- of voetpad gaat gebruiken of andere verkeersovertredingen moet begaan voor de filmopnames, heb je een RVV- ontheffing nodig.

Wapens

Voor het gebruik van (nep)wapens heb je een vergunningen van de politie nodig. Zij kunnen deze verlenen als er vergunning is verleend voor de opnames. Een vergunning voor het gebruik van (nep)wapens vraag je aan bij de politie. Bij jouw aanvraag moet je deze documenten meesturen:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beheerder(s);
 • Telefoonnummer van de beheerder;
 • Kopie tijdelijk verhuur wapens formulier volledig ingevuld en ondertekend;
 • Kopie van de verleende vergunning voor filmopnamen door de gemeente.

Politie- uniformen, hulpdiensten en andere middelen van de overheid

Denk bij hulpdiensten aan bijvoorbeeld een ambulance, politiewagen en de brandweer. Het instituut voor Fysieke veiligheid handhaaft het gebruik van politie- uniformen en striping. Je dient voordat je een vergunning aanvraagt hiervoor, het gebruik hiervan te toetsen bij het instituut. 

Special effects (explosies)

Bij het gebruik van explosies en vuurwerk heb je toestemming nodig van de Provincie Flevoland.

Drones

Zie de link voor de landelijke wetgeving wat betreft zakelijk gebruik van drones en welke vergunning daarvoor nodig is. Wanneer je deze vergunning al in jouw bezit hebt graag deze meesturen bij jouw aanvraag.

Filmopnames afmelden

Wanneer jouw filmopnames niet door gaan dan verzoeken wij je dit te melden. Dit kun je doen door eerst te bellen met 14 036 en daarna een e- mail te versturen naar vthevenementen@almere.nl.

Je moet de volgende gegevens in jouw e-mail vermelden:

 • Vermeld als onderwerp ‘filmopnames afmelden’
 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Naam van de filmopnames en eventuele kenmerk met de periode en locatie van de filmopnames
 • En de reden waarom de filmopnames niet doorgaan.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van jouw filmopname aanvraag worden leges berekend. Je bent ook leges verschuldigd als jouw filmopnames niet door gaan of wanneer de ingediende stukken niet voldoen. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening.

Vragen

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving, telefonisch via telefoonnummer 14 036 of door het contactformulier in te vullen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening