Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Kinderopvang beginnen

Wilt u een kinderopvang beginnen?

Dan is de eerste stap een bestemmingsplancheck, past uw activiteit op deze locatie in het geldende bestemmingsplan. Hiervoor kunt u de website van ruimtelijkeplannen inzien.

Past uw plan, dan zijn er verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten, dat kan zijn:

  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang 
  • gastouderbureau
  • voorziening gastouderopvang

Op de website van het ondernemersplein.nl kunt u een stappenplan volgen, zodat u goed voorbereid bent.

Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van van het juiste formulieren die beschikbaar zijn gesteld op de website van de Rijksoverheid.nl.

Kwaliteitseisen

Uw kinderopvangcentrum moet vanaf de aanvraag tot registratie voldoen aan de kwaliteitseisen.
Voor het toetsen of u voldoet hanteert de gemeente de werkwijze Streng aan de Poort.

Deze werkwijze staat beschreven in de brochure Streng aan de Poort.

Afhandelingstermijn aanvraag

De afhandeltermijn van een (nieuwe)aanvraag en een wijziging bedraagt wettelijk 10 weken bij een volledig ingevuld formulier en alle gevraagde documenten.

Kosten

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten(leges) verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere. Voor een wijziging brengen wij geen kosten in rekening.

Aanvragen 

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u (inclusief gevraagde bijlagen) toesturen naar:

info@almere.nl

Of per post naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving 
Postbus 200 
1300 AE Almere

Overige vergunningen

U heeft ook een vergunning nodig voor:

  • Brandveilig gebruik bij het starten van een kinderopvang,
  • Het plaatsen van reclame,
  • Het (ver)bouwen van het pand

Deze vergunningen zijn aan te vragen via www.omgevingsloket.nl

Handige links

Illustratie Almere skyline
Jouw mening