Direct naar paginainhoud

Kinderopvang beginnen

Wil je een kinderopvang beginnen?

Je kunt verschillende soorten kinderopvang beginnen:

  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang 
  • Gastouderbureau
  • Voorziening gastouderopvang

Wil je een kinderopvang beginnen? Kijk dan eerst of het mag op die locatie. Zie het geldende omgevingsplan op Regels op de Kaart

De aanvraagformulieren vind je op de website van de Rijksoverheid:

De ingevulde en ondertekende formulieren (inclusief gevraagde bijlagen en een geldige VOG) mail je naar info@almere.nl t.a.v. Vergunningen, Toezicht en Handhaving of stuur je per post naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Kwaliteitseisen

Jouw kinderopvang moet vanaf de aanvraag voldoen aan de kwaliteitseisen. Voor het toetsen of je voldoet gebruiken we Streng aan de Poort.

Deze werkwijze staat beschreven in de brochure Streng aan de Poort.

Afhandeltermijn aanvraag

De afhandeltermijn van een (nieuwe)aanvraag en een wijziging is wettelijk 10 weken bij een volledig ingevuld formulier en alle gevraagde documenten.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning betaal je kosten (leges). Kijk voor meer informatie op de pagina leges betalen.

Overige vergunningen

Je hebt eventueel ook de volgende vergunningen nodig wanneer je een kinderopvang start:

  • Brandveilig gebruik bij het starten van een kinderopvang
  • Het plaatsen van reclame
  • Het (ver)bouwen van het pand

De vergunningen vraag je aan via het Omgevingsloket.

Wijziging doorgeven

Voor het doorgeven van een wijziging in de gegevens van jouw kinderopvang vul je het juiste wijzigingsformulier in: 

Vragen?

Kijk op Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening