Direct naar paginainhoud

Landen, opstijgen en oplaten

Verklaring van geen bezwaar luchthaven

Wanneer je een terrein binnen de gemeente Almere wil gebruiken als luchthaven voor het opstijgen van bepaalde luchtvaartuigen heb je een verklaring van geen bezwaar nodig.

Op de pagina luchtvaart vind je meer informatie over deze verklaring.

24-uursmelding TUG-ontheffing

De houder van een provinciale ontheffing voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het stijgen of landen met een luchtvaartuig (TUG-ontheffing), dient het voorgenomen gebruik tenminste 24 uur van tevoren te melden aan de burgemeester.

Dit kan per e-mail: info@almere.nl

Of per post:
Gemeente Almere
T.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Onder vermelding van '24-uursmelding artikel 35 Regeling veilig gebruik luchthavens'.

Wij verzoeken je daarbij in ieder geval het kenmerk en de verzenddatum van de verkregen provinciale ontheffing te vermelden en bij voorkeur een afschrift van de verkregen provinciale ontheffing als bijlage bij de melding te voegen.

Heb je vragen over drones? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening