Direct naar paginainhoud

Objectvergunning

Als je bij een (bouw)project objecten in de openbare ruimte zet, heb je misschien een objectvergunning nodig. Het kan gaan om objecten als (puin)containers, hoogwerkers, hijskranen, bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten. Doe hiervoor de vergunningcheck.

Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om erachter te komen of je een vergunning nodig hebt en welke dat is. Blijkt uit de vergunningcheck dat je een objectvergunning nodig hebt? Dan vraag je die direct aan via het resultaat van de vergunningcheck, in het Omgevingsloket. 

Vergunningcheck en aanvraag

In de vergunningcheck krijg je de vraag: 'Zoek uw werkzaamheden'. 

Kies voor de optie: ‘bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen'.

Blijkt uit de check dat je een vergunning nodig hebt? Dan vraag je de vergunning direct aan via het resultaat van de vergunningcheck.

In het resultaat, de actielijst Omgevingsloket, staat dan: Vergunning aanvragen.

Vraag een vergunning aan voor ‘Roerende zaken opslaan’. Hier klik je op en dan vouwt een stukje tekst uit met rechts onderin de knop naar de aanvraag: ‘Aanvraag voorbereiden’.

Aanvullende stukken bij aanvraag

Bij je aanvraag stuur je ook een situatiefoto of situatietekening mee. Op de foto of tekening staat duidelijk waar je de objecten gaat plaatsen.

Als je een hoogwerker of kraan plaatst, geef je op de situatiefoto of situatietekening ook aan hoe je de omgeving van het werkgebied afzet.

Ga je tijdens werkzaamheden de weg (helemaal of deels) afsluiten? Geef dan op de situatiefoto of situatietekening aan welke maatregelen je neemt, zoals borden en een omleidingsroute (verkeersplan).

Je vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket, aanvraag Roerende Zaken.

Behandeltijd

Het afgeven van de objectvergunning is maatwerk. Verschillende deskundigen onderzoeken de aanvraag. Dit kost tijd. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Vraag de objectvergunning daarom minimaal 8 weken voor de ingangsdatum aan.

Als je de aanvraag later indient, kan het gebeuren dat je je vergunning niet op tijd hebt. Als de aanvraag minder dan 3 weken voor de activiteit is ingediend, kunnen we deze weigeren. We kunnen de aanvraag dan niet zorgvuldig behandelen. 

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning kost geld. Kijk voor de kosten op de pagina legesverordening Almere. De tarieven voor het aanvragen van een objectvergunning staan in hoofdstuk 20, rubriek 1.20.1.4 t/m 1.20.1.4.3.  

De leges betaal je altijd. Ook als we de aanvraag voor een vergunning weigeren.

Ontheffing RVV

Maak je voor het uitvoeren van je werkzaamheden gebruik van een motorvoertuig op een fietspad of voetpad? Dan heb je naast je objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) nodig. Zonder deze ontheffing maak je een verkeersovertreding.

Aanvraagformulier ontheffing RVV

Controleer of je het aanvraagformulier:

  • volledig hebt ingevuld, 
  • hebt ondertekend en 
  • de gevraagde bijlagen hebt bijgevoegd. 

Scan alle documenten in en mail deze naar info@almere.nl, onder vermelding van: 
Aanvraag Ontheffing RVV ter attentie van de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Of stuur alle documenten per post naar: 
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening