Direct naar paginainhoud

Objectvergunning

Ben jij van plan objecten in de openbare ruimte te zetten? Denk aan objecten zoals (puin)containers, hoogwerkers, hijs- of bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten? Dan heb je misschien een objectvergunning nodig.

Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om erachter te komen of je een vergunning nodig hebt en welke dat is. Blijkt uit de vergunningcheck dat je een objectvergunning nodig hebt? Dan vraag je die direct aan via het resultaat van de vergunningcheck, in het Omgevingsloket. 

Hoe werkt de vergunningcheck en aanvraag?

In de vergunningcheck krijg je de vraag: 'Zoek uw werkzaamheden'. 
Hier kies je vervolgens voor de optie: ‘bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen'.
Blijkt uit de check dat je een vergunning nodig hebt? Dan vraag je die direct aan via het resultaat van de vergunningcheck.
In het resultaat, de actielijst Omgevingsloket, staat dan: Vergunning aanvragen.
Vraag een vergunning aan voor ‘Roerende zaken opslaan’. Hier klik je op en dan vouwt een stukje tekst uit met rechts onderin de knop naar de aanvraag: ‘Aanvraag voorbereiden’.

Aanvullende stukken bij aanvraag objectvergunning:
Ga je tijdens werkzaamheden de weg (helemaal of deels) afsluiten? Dan moet je naast een locatiefoto ook een verkeersplan en situatietekening mee te sturen.

Je kunt op dit moment op 2 manieren een vergunning aanvragen voor een object:

  1. via het Omgevingsloket, aanvraag Roerende Zaken,
  2. het onderstaande PDF-formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen als het niet lukt om de aanvraag via het Omgevingsloket te doen. Het adres waarnaar je de aanvraag naar kunt sturen is: Gemeente Almere; Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving; Postbus 200; 1300 AE  Almere

Behandeltijd

Het afgeven van de objectvergunning is maatwerk. We laten het onder meer onderzoeken door diverse deskundigen. Dit kost tijd. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Vraag de objectvergunning daarom minimaal 8 weken voor de ingangsdatum aan. Als je de aanvraag later indient, kan het zijn dat je jouw vergunning niet op tijd hebt. Daarnaast kunnen we een vergunning weigeren als de aanvraag minder dan 3 weken voor de activiteit is ingediend, omdat we de aanvraag dan niet zorgvuldig kunnen behandelen. 

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning kost geld. Kijk voor de bedragen op de pagina legesverordening Almere. De tarieven voor het aanvragen van een objectvergunning staan in hoofdstuk 20, rubriek 1.20.1.4 t/m 1.20.1.4.3.  
Je betaalt de leges ook als we de aanvraag voor een vergunning weigeren.

Ontheffing RVV

Wil je voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden gebruikmaken van een motorvoertuig op een fietspad of voetpad? Dan heb je naast jouw objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) nodig. Zonder deze ontheffing is het een verkeersovertreding.

Aanvraagformulier ontheffing RVV

Controleer of je het aanvraagformulier:

  • volledig hebt ingevuld, 
  • hebt ondertekend en 
  • de gevraagde bijlagen hebt bijgevoegd. 

Scan alle documenten in en mail het naar info@almere.nl, onder vermelding van: 
Aanvraag Ontheffing RVV ter attentie van de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Of stuur alle documenten per post naar: 
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening