Direct naar paginainhoud

Ontheffing rijden op busbanen, voetpaden en fietspaden

Als je als inwoner of bedrijf tijdelijk met een motorvoertuig op voet- of fietspaden of busbanen moet rijden dan heb je een RVV-ontheffing nodig. Ook als je erop moet parkeren of stoppen. Deze ontheffing vraag je aan bij de afdeling VTH van de gemeente Almere via het aanvraagformulier onderaan de pagina.

Voorwaarden aanvragen ontheffing op busbanen en/of fietspaden

  • Vanwege de verkeersveiligheid wordt deze ontheffing met grote terughoudendheid verleend. Je moet ons daarom duidelijk vertellen waarom de ontheffing noodzakelijk is. 
  • Als je een ontheffing nodig hebt voor het centrumgebied van Almere Stad en / of Almere Buiten, dan kun je deze aanvragen bij Parkeerservice.

Fietspaaltjes verwijderen

Voor het weghalen van fietspaaltjes bij verhuizingen of het afleveren van (grote) goederen is ook een vergunning nodig.

Doe je aanvraag op tijd

Vraag je RVV-ontheffing minimaal 8 weken voor het moment dat je deze nodig hebt aan. Als je de aanvraag later indient, kan het zijn dat je jouw ontheffing niet op tijd hebt.

Kosten

Het aanvragen kost geld. Kijk voor meer informatie op de pagina leges betalen.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier helemaal hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Of via mail naar info@almere.nl 

Overige informatie

Voor het laten zakken van een paaltje in het centrum kun je contact opnemen met Parkeerservice.

Meer informatie over parkeren in Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw mening