Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Speelautomaten

Als u een speelautomatenhal ( bijv. een casino) wilt exploiteren, heeft u twee vergunningen nodig. Te weten een exploitatievergunning speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.

Voorwaarden

De gemeente Almere hanteert een maximumaantal speelhallen van 5 stuks. Aan het uitbaten (exploiteren) van een speelautomatenhal zijn eisen verbonden over de inrichting van uw bedrijf en het gedrag van de aanvrager beheerders.

Als aanvrager en beheerder van een speelautomatenhal moet u beschikken over een Wettelijk Bewijsstuk, en een verklaring omtrent het gedrag ( VOG, niet ouder dan 3 maanden).

Afhandelingstermijn

Een aanvraag wordt in beginsel binnen 8 weken afgehandeld, mits de aanvraag volledig is ingediend.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Of via de email naar info@almere.nl 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening