Direct naar paginainhoud

Speelautomaten

Als je een speelautomatenhal (bijv. een casino) wilt exploiteren, heb je 2 vergunningen nodig: een exploitatievergunning speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.

Voorwaarden

De gemeente Almere hanteert een maximumaantal speelhallen van 5 stuks. Aan het uitbaten (exploiteren) van een speelautomatenhal zijn eisen verbonden over de inrichting van het bedrijf en het gedrag van de aanvrager beheerders.

Als aanvrager en beheerder van een speelautomatenhal moet je beschikken over een Wettelijk Bewijsstuk, en een verklaring omtrent het gedrag (VOG, niet ouder dan 3 maanden).

Afhandelingstermijn

Een aanvraag wordt in beginsel binnen 8 weken afgehandeld, als de aanvraag volledig is ingediend.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Ga voor meer informatie naar de pagina leges betalen.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Of via de email naar info@almere.nl 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening