Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Vergunning (thema) markt of braderie

Wilt u een (thema)markt of braderie organiseren, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Markten en braderieën kunnen zelfstandig worden georganiseerd of onderdeel uitmaken van een evenement. Het organiseren van weekmarkten is voorbehouden aan de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden voor een vergunning markt of braderie?

Onderscheid wordt gemaakt tussen (thema)markten, braderieën en markten ter ondersteuning van een evenement.

Voor themamarkten geldt als voorwaarde dat hieraan een bepaald thema moet zijn verbonden, bijvoorbeeld een kerstmarkt of een bloemenmarkt. In dat geval geldt geen beperking wat betreft het aantal dat per jaar mag worden georganiseerd. Deze beperking geldt wel voor de braderieën.

In Almere Buiten en Almere Haven mogen jaarlijks maximaal 2 braderieën worden georganiseerd, verdeeld over een voorjaars- en najaarsbraderie. In Almere Stad bedraagt dit aantal 4. Omdat de ervaring is, dat de belangstelling groter is dan het aantal te vergeven vergunningen, vindt elk jaar een loting plaats onder de gegadigden.

Markten ter ondersteuning van evenementen dienen deel uit te maken van het evenement, te passen bij het karakter van het evenement en ondersteunend te zijn aan het evenement. Een voorbeeld is een antiekmarkt die deel uitmaakt van een groter cultureel evenement.

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt onder andere gelet op de (vak)kennis van de handelaren, de handelswaar en de indeling van de markt. Zo gelden vanuit brandveiligheid richtlijnen wat betreft de opstelling van de kramen, tussenruimtes en ruimtes voor de hulpdiensten.

Zie ook:

Illustratie Almere skyline
Jouw mening