Direct naar paginainhoud

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen

Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een bewijs van in leven vraag je online aan of aan de balie in het stadhuis, de attestatie de vita vraag je altijd aan op afspraak in het stadhuis.

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is. Het document is in het Nederlands en kun je daarom alleen gebruiken in Nederland en in landen waar Nederlands een officiële taal is. In het buitenland gebruik je de attestatie de vita.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Je kunt een bewijs van in leven zijn direct online aanvragen. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Het is ook mogelijk om een bewijs van in leven zijn aan te vragen aan de balie van Burgerzaken in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak.

Attestatie de vita aanvragen

Een attestatie de vita wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita kun je alleen persoonlijk aan de balie aanvragen in de gemeente waar je staat ingeschreven. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Wat moet je meenemen?

Heb je een afspraak aan de balie van Burgerzaken in het stadhuis? Neem dan het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een betaalpas. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Doe je een aanvraag voor jouw pensioenfonds? Neem dan ook de brief van jouw pensioenfonds mee waarin staat dat je het document nodig hebt.

Kosten

ProductKosten
Bewijs van in leven zijn via de website

€ 13,75

Bewijs van in leven zijn aan de balie€ 15,95
Attestatie de vita€ 16,60

Bewijs van in leven zijn voor pensioenfonds

Als je een brief hebt van jouw pensioenfonds waarin staat dat het voor pensioen nodig is, dan is het gratis. Maak een afspraak en neem de brief en een geldig identiteitsbewijs mee. Een gratis bewijs kan niet via internet aangevraagd worden.

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het bewijs van in leven zijn in het stadhuis aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (pdf, 90 KB). De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen: 

  • Het ingevulde machtigingsformulier.
  • Een kopie van jouw identiteitsbewijs.
  • Zijn/haar eigen identiteitsbewijs.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening