Direct naar paginainhoud

Echtscheidingsakte

Personen die een echtscheidingsakte nodig hebben kunnen dit bij de gemeente Almere opvragen als ze destijds in de gemeente Almere getrouwd zijn. Na betaling krijg je het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Kosten

ProductKosten

Echtscheidingsakte

€ 16,60

Een aan­vraag is al­leen mo­ge­lijk als je in Almere ge­trouwd bent. Jouw echt­schei­ding wordt na­me­lijk bij­ge­schre­ven op de hu­we­lijks­ak­te. Woon je in Almere, maar ben je ge­trouwd in een an­de­re Ne­der­land­se ge­meen­te, dan heeft die an­de­re ge­meen­te de schei­ding ge­re­gi­streerd. Je moet de akte daar aan­vra­gen. Je krijgt geen geld te­rug als je de akte in Almere aan­vraagt en Almere de akte niet heeft. Er zijn dan wel kos­ten ge­maakt om jouw ge­ge­vens op te zoe­ken.

 

Uittreksel aanvragen voor iemand anders

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders.

Neem op jouw afspraak het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een compleet ingevuld machtigingsformulier;
 • kopie geldig identiteitsbewijs gemachtigde.

Geen online aanvraag mogelijk met toevoegingsbeschikking

Heb je een toevoegingsbeschikking? Vraag hiervoor een ondertekend, schriftelijk verzoek in. Je kunt alleen online een aanvraag doen als je betaalt.

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het afschrift/uittreksel van de akte aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van jouw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Je kunt als gezaghebbende ouder een afschrift/uittreksel van de geboorteakte voor jouw kind zelf aanvragen. Je hebt hiervoor geen toestemming van het kind nodig, ook niet wanneer het kind in het buitenland verblijft of 18 jaar en ouder is. Voor de aanvraag log je in met je eigen DigiD.

Beide partners kunnen een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte aanvragen. Als je een ander hiervoor machtigt, hoeft jouw partner niet apart toestemming te geven.

Schriftelijke aanvraag vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een akte of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen? Dan kan dat op dit moment alleen schriftelijk.

Wat moet er in de brief staan?

In de schriftelijke aanvraag zet je de volgende informatie:

 1. Welke akte je nodig hebt en hoeveel exemplaren.
 2. Voor wie is de akte; geef de voornaam, achternaam en geboortedatum op. Als je documenten aanvraagt voor meerdere personen, geef dan van iedereen de voornaam, achternaam en geboortedatum.
 3. Schrijf of je een afschrift of een internationaal uittreksel van de akte wilt. Het verschil tussen afschrift en internationaal uittreksel is:
  - Een af­schrift is een of­fi­ciële ko­pie van de akte, ge­stem­peld door de ge­meen­te. Op een af­schrift staat pre­cies het­zelf­de als op de akte zelf
  - Een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel is een ac­tu­e­le sa­men­vat­ting van de akte in het Ne­der­lands met een toe­lich­ting in het En­gels, Duits of Frans.
 4. Op welk adres je het aangevraagde document wilt ontvangen.
 5. Zet je handtekening onderaan de brief en de datum van de dag dat je deze brief hebt ondertekend (dagtekening).
 6. Voeg een veilige kopie van je geldig identiteitsbewijs toe aan je brief.

Maak leesbare scan of foto van de brief

Maak van dit schriftelijke en ondertekende verzoek een leesbare scan of foto. Stuur een e-mail van de scan of foto met de veilige kopie van je identiteitsbewijs naar info@almere.nl.

Je krijgt eerst een betaalopdracht

Wanneer wij je complete verzoek hebben ontvangen en deze in behandeling nemen, krijg je een betaalopdracht. Na betaling krijg je het document opgestuurd. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening