Direct naar paginainhoud

Voornaam wijzigen

Het is in bepaalde gevallen mogelijk uw voornaam te wijzigen. Ook minderjarigen kunnen hun voornaam wijzigen (laten vervallen). Redenen voor het wijzigen van de voornaam kunnen zijn:

  • Bij de geboorteaangifte is een onjuiste voornaam opgegeven*;
  • U bent niet tevreden over uw voornaam;
  • Uw voornaam is niet meer passend, omdat uw geslacht gewijzigd is.

*Wanneer er bij geboorteaangifte een klein (spel)foutje gemaakt is, kan dat binnen een jaar hersteld worden zonder tussenkomst van de rechtbank. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036.

Verzoek indienen bij de rechtbank

Als u uw voornaam wilt wijzigen, omdat bij de geboorteaangifte een onjuiste naam is opgegeven of u niet tevreden bent met uw voornaam kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig. Als u minderjarig bent, moet de wettelijke vertegenwoordiger contact opnemen met een advocaat. U kunt uw voornaam dus niet zelf wijzigen bij de gemeente.

Verzoek indienen bij geslachtsverandering

Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder kan aangifte doen van het feit dat hij de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn/haar geboorteplaats. Het is niet meer vereist dat u een lichamelijke aanpassing ondergaat en geen kinderen meer kan baren of verwekken.

Maak een afspraak voor geslachtswijziging. U doet aangifte van het feit dat u het geslacht in de geboorteakte wenst te wijzigen. U kunt dan ook uw nieuwe voornaam of voornamen doorgeven. Bij de aangifte moet u een deskundigenverklaring over genderdysforie overleggen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand verandert het geslacht en de naam of namen op de geboorteakte. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Nieuw identiteitsbewijs nodig na wijziging persoonsgegevens

Is een van uw persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, geboortedatum of geslacht? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u bij de gemeente inleveren. Het is wel mogelijk om ze geperforeerd terug te krijgen.

Als u in het buitenland geboren bent, kunt u uw geboorteakte laten inschrijven in Den Haag. U kunt daar tevens de aangifte doen.

Vreemdelingen die langer dan één jaar in Nederland wonen en over een rechtsgeldige verblijfstitel beschikken, kunnen eveneens aangifte doen in Den Haag als zij daar hun geboorteakte overleggen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening