Direct naar paginainhoud

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens wijzigen

Kijk of je persoonsgegevens kloppen. Dit kan met je DigiD op mijnoverheid.nl.

Als je twijfelt of de gegevens juist zijn, bel dan 14 036. Wij geven je graag meer informatie.

Is één van je persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, geboortedatum of geslacht? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan. Kijk bij paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar de mogelijkheden.

Het is alleen mogelijk om adresgegevens te laten wijzigen als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Meld daarom je verhuizing op tijd. Kijk voor meer informatie bij Verhuizen.

Verzoek aanpassing persoonsgegevens

Staan je gegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP)? Vraag ons dan schriftelijk om je gegevens aan te passen. Je moet wel aantonen dat de huidige gegevens niet juist zijn. 

Bij uw verzoek heb je nodig:

  • Een beschrijving van de wijziging;
  • Het document waaruit de juist gegevens blijken (bijvoorbeeld uw geboorteakte);
  • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).

Stuur je verzoek naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Burgerzaken – Team BRP
Postbus 200
1300 AE Almere

Buitenlandse document moeten voldoen aan legalisatie-eisen. Alleen documenten in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal hoeven geen vertaling door een beëdigd vertaler te hebben.

Staan je gegevens inderdaad onjuist geregistreerd, dan krijg je een brief hierover van ons.

Geslachtswijziging registreren

Je kunt ons vragen je geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Deze aanvraag kun je alleen zelf doen in de gemeente waar je geboren bent. Maak hiervoor online een afspraak of bel 14 036.

Voorwaarden

  • Je doet de aanvraag voor jezelf;
  • Je bent in Almere geboren;
  • Je bent 16 jaar of ouder;
  • Je heeft de Nederlandse nationaliteit of je woont minstens 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.

Meenemen naar je afspraak

  • Je geldige identiteitsbewijs;
  • Een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). De specialist die de verklaring geeft, staat als 'deskundige transgender' in het BIG-register. De specialist mag ook werken bij het LUMC (Leiden), UMCG (Groningen) of VUmc (Amsterdam). 

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening