Direct naar paginainhoud

Beheergroep Centrum Almere

De oren en ogen van de stad

Bewoners en ondernemers van Almere Centrum zien en beleven de stad dagelijks. Zij zijn dan ook de oren en ogen van het centrum. Zij kunnen beoordelen wat de effecten zijn van de aanpak van overlast. Namens bewoners, ondernemers en partijen die werkzaam zijn in het centrum van de stad bespreekt Beheergroep Centrum Almere (BCA) de geluiden uit de stad met vastgoedeigenaren, de zorgpartijen Leger des Heils, Kwintes en Amethist, handhaving en betrokken ambtenaren. Dit houdt iedereen alert en bewoners en ondernemers worden actief betrokken bij de verbetering van hun eigen omgeving. Samen doen ze hun best om de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers in Almere Centrum te verbeteren.

Belevingsonderzoek

Aan de hand van signalen uit de beheergroep kunnen betrokken partijen doelgerichte maatregelen treffen om overlast in het centrum tegen te gaan. De BCA adviseert daarnaast het college van B&W over de aanpak van overlast in Almere Centrum. Om te weten wat er leeft onder de bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum laat de beheergroep een groot belevingsonderzoek uitvoeren. Dat onderzoek wordt periodiek herhaald om te zien hoeveel vooruitgang er wordt geboekt op de ervaren leefbaarheid. Daarnaast gebruikt de beheergroep naast de eigen waarnemingen cijfers van meldingen en klachten om een goede vinger aan de pols te houden. De Beheergroep brengt jaarlijks verslag uit van de inspanningen en resultaten.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie