Direct naar paginainhoud

Cultuursubsidies

Op 7 april 2020 heeft het college een nieuw subsidiestelsel vastgesteld voor cultuur. Vanaf nu kun je voor jaarlijkse of meerjarige subsidieafspraken terecht bij de gemeente. Voor eenmalige bijdragen kun je terecht bij Cultuurfonds Almere.

Het college heeft de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 vastgesteld. Deze regeling maakt meerjarige financiering mogelijk via jaarlijkse en meerjarige subsidieafspraken. Hierdoor krijg je als cultuurpartner meer financiële zekerheid, waardoor je beter in staat bent om langetermijnplannen te ontwikkelen en externe fondsen te werven.

Deadlines

Wil je een subsidie aanvragen voor 2023/2024? Dan zijn de deadlines als volgt:

  • Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur 2023 of 2023/2024: de aanvraag staat open vanaf 19 juli 2023. De aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.
  • De deadlines voor de reguliere jaarlijkse subsidie 2023 en tweejaarlijkse subsidies 2023-2024 zijn verstreken.

Alle voorwaarden van de meerjarige subsidie vind je in de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie voor de periode 2025-2028 wordt op een later moment op deze pagina bekendgemaakt.

Subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

Om de cultuurparticipatie door jongeren van 14 tot en met 27 jaar te bevorderen zijn door staatssecretaris Uslu van Cultuur incidentele middelen beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Almere zijn deze extra middelen in 2023 en 2024 beschikbaar en bestemd voor alle culturele disciplines.

De middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan de organisatie van culturele activiteiten, maar ook aan het creëren van repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken. Van belang is het inspelen op de belevingswereld en de wensen van Almeerse jongeren. Voor aanvragen voor Almere is een Nadere regel van kracht. Deze is te vinden op de website overheid.nl

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 is inmiddels bereikt.

Eenmalige bijdrage via Cultuurfonds Almere

Cultuurfonds Almere stimuleert duurzame ontwikkeling, vernieuwing en versterking van de Almeerse cultuursector. Het Cultuurfonds ondersteunt professionele en amateur cultuurmakers door expertise en toegang tot netwerken aan te bieden. Vanaf mei 2020 kunnen alle financieringsaanvragen voor incidentele en projectmatige initiatieven worden ingediend bij het stimuleringsfonds. Wanneer zo’n initiatief zich ontwikkelt tot een waardevolle toevoeging aan de Almeerse culturele basisinfrastructuur, verwijst het fonds het door naar de gemeente, zodat de organisatie vervolgens een aanvraag kan doen in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. 

Heb je ondersteuning nodig om je project of initiatief te realiseren of verder te ontwikkelen? Neem dan contact op met Cultuurfonds Almere.

 

Nadere regels amateurkunst en popstimulering ingetrokken

Met het publiceren van de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 zijn de Nadere regels projectsubsidie amateurkunsten 2011 en de Nadere regels subsidie popstimulering 2011 ingetrokken. Een aantal amateurkunstinitiatieven en festivals komen in aanmerking voor jaarlijkse of meerjarige subsidie in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. Anderen kunnen voor incidentele en nieuwe activiteiten terecht bij Cultuurfonds Almere.

Uitleg subsidie aanvragen voor cultuur

Bij onderdeel 5 vul je in voor welke periode je subsidie aanvraagt (begin- en einddatum) en vink je het type subsidie aan dat je wilt aanvragen: jaarlijks of meerjarig.

Bij de vragen naar doel en resultaat, doelgroep, locatie, aantallen deelnemers, bezoekers en samenwerkingspartners kun je volstaan met de mededeling: zie activiteitenplan.

Je kunt gebruik maken van een voorbeeld van een begroting (xls, 45 KB). Het gebruik van dit formulier is geen verplichting. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van je eigen begroting.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over de regeling of feedback wilt op je conceptaanvraag, kun je een afspraak maken met je contactpersoon bij de gemeente. Tip: plan deze afspraak zo spoedig mogelijk, zodat je voldoende tijd hebt om de feedback te verwerken in uw definitieve plan.

Indienen aanvraag

Je aanvraag stuur je naar subsidiebureau@almere.nl en naar je contactpersoon bij de gemeente. Vermeld als onderwerp 'subsidieaanvraag'. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. Kijk voor deadlines bovenaan deze pagina.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening