Skip to content

Passende aanpak

Passende aanpak

U heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Almere. Wij nemen in beginsel altijd telefonisch contact met u op (informele aanpak), om te bespreken wat de beste behandelwijze is voor uw bezwaarschrift (passende aanpak).

Informele aanpak

Een bezwaarschrift gaat vaak niet alleen over een juridisch probleem. Er kan meer aan de hand zijn. Wij willen graag telefonisch met u bespreken wat er allemaal speelt. De juridisch adviseur die u belt is niet betrokken geweest bij het besluit waartegen u een bezwaarschrift hebt ingediend. Hierdoor kan deze met een onbevangen blik, samen met u, kijken wat de beste manier is om uw bezwaarschrift te behandelen. In sommige gevallen is er een passende oplossing mogelijk. Het kan ook zijn dat u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek of een toelichting wenst op het genomen besluit. Tijdens het telefoongesprek kunnen ook de mogelijkheden besproken worden om uw bezwaarschrift formeel verder te behandelen. Hieronder kunt u alvast lezen welke mogelijkheden dat zijn: 

1. Hoorzitting: ambtelijk horen

Een juridisch adviseur die niet betrokken is bij het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt, maakt met u een afspraak voor een hoorzitting. Een medewerker van de beslisafdeling komt namens de gemeente naar de hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De juridisch adviseur kan ook vragen stellen aan u en de medewerker namens de gemeente, en maakt een verslag van het horen. De gemeente stuurt de beslissing op uw bezwaarschrift naar uw huisadres.

Termijn: uw bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 12 weken afgehandeld.

2. Hoorzitting: uit bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk. De voorzitter en de leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Almere. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Een medewerker komt namens de gemeente naar de hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan een toelichting geven en de commissie stelt vragen aan zowel u als aan de medewerker van de gemeente. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie maakt het verslag van de hoorzitting en de commissie brengt na de hoorzitting een advies ten behoeve van de beslissing op uw bezwaarschrift. De gemeente neemt, met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, een beslissing en stuurt deze beslissing op uw bezwaarschrift (met het advies van de commissie) naar uw huisadres.

Termijn: uw bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 18 weken afgehandeld.

3. Afzien van horen

In vijf gevallen wordt u niet gehoord, namelijk als:

  • u heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Dit is bijvoorbeeld omdat u van mening bent dat uw bezwaren duidelijk zijn en verder geen mondelinge toelichting van uw zijde nodig is;
  • wij u nadrukkelijk vragen aan te geven om al dan niet gehoord te worden en u binnen deze gestelde redelijke termijn niet heeft gereageerd;
  • aan uw bezwaarschrift geheel tegemoet wordt gekomen, zonder dat andere belanghebbenden daarvan nadeel ondervinden;
  • uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bezwaar te laat is ingediend of als u niet op tijd de gevraagde gegevens heeft verstrekt;
  • uw bezwaarschrift kennelijk ongegrond is. Dat is het geval als op voorhand duidelijk is dat u ongelijk heeft en daar geen twijfel over mogelijk is.

De bezwaarschriftencommissie brengt in deze gevallen een advies uit zonder u te horen. De gemeente neemt, met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, een beslissing op uw bezwaarschrift en stuurt deze beslissing naar uw huisadres.

Termijn: uw bezwaarschrift wordt in beginsel binnen 18 weken afgehandeld.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer staat op de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. 

Wat vindt u van onze website?