Direct naar paginainhoud

Honden

In Almere wonen veel honden. Kinderen groeien er graag mee op en voor veel mensen brengt het veel gezelligheid in huis en buiten. Omdat we ook graag naar buiten gaan met onze viervoeter, zijn er een aantal regels opgesteld om dit voor iedereen prettig te laten verlopen

Het volledige besluit met alle regels vind je in het Aanwijzingsbesluit hondenregels Almere 2021.

Losloopgebieden

Om het uitlaten in goede banen te leiden, maakten we twee kaarten. Je vindt op de kaarten verbodsgebieden en de losloopgebieden. Op de kaart met verbodsgebieden vind je de plekken waar honden niet uitgelaten mogen worden. Op de kaart met losloopgebieden vind je alle plekken in Almere waar honden volledig mogen loslopen.

Hondenpoep opruimen

In heel Almere moeten hondenbezitters de poep van hun hond(en) opruimen. Ook in de losloopgebieden. Hondenbezitters zijn verplicht altijd een schepje of (hondenpoep)zakje mee te nemen bij het uitlaten. Ze kunnen na gebruik in de restafvalbak. Je kunt hiervoor ook biologisch afbreekbare zakjes gebruiken. Dat scheelt plastic en is beter voor het milieu.

Aanlijnplicht

In Almere geldt overal een aanlijnplicht voor honden. Met uitzondering van losloopgebieden. Bijna overal in de stad kunnen hondenbezitters dus met hun hond aan de lijn wandelen. Er geldt een aanlijnplicht in Almere omdat, zelfs als de hond goed gehoorzaamt, mensen zich onveilig kunnen voelen als ze een loslopende hond tegenkomen. Ook andere honden, kunnen bang worden. Daarnaast kunnen loslopende honden wegrennen en zo voor gevaarlijke situaties zorgen. 

Almere heeft een aantal gebieden waar honden onder appèl mogen loslopen. Onder appèl betekent: de hond gehoorzaamt wanneer die wordt teruggeroepen of teruggefloten door de baas.

Uitzonderingen hulphonden

Wij gaan er vanuit dat hondenbezitters zich aan de regels houden waar dat mogelijk is. Tegelijk vinden wij het belangrijk dat regels toepasbaar zijn. Hondenbezitters van hulphonden zijn niet (altijd) in staat alle hondenregels op te volgen. Daarom zijn in de APV hondenbezitters met een hulphond uitgezonderd van de opruimplicht en aanlijnplicht.

Wat te doen bij bijtincidenten door honden

Als een hond jou of je hond, kat of ander huisdier heeft gebeten kun je aangifte doen. De gemeente wil voorkomen dat een hond vaker een bijtincident veroorzaakt, daarom zijn hierover regels opgesteld. Je kan een bijtincident melden bij de gemeente en de politie. Bij minder ernstige incidenten kun je proberen de zaak onderling te regelen met de eigenaar van de hond. Wat je precies kan doen vind je op onze pagina Wat te doen bij bijtincidenten door honden

Veel gestelde vragen

Waar in Almere geldt de opruimplicht?

De opruimplicht geldt in heel Almere, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De opruimplicht geldt ook in de losloopgebieden. In het toezicht en de handhaving neemt de gemeente redelijkheid in acht. Dit betekent dat er wordt verwacht dat iedereen zo veel mogelijk voldoet aan de opruimplicht, maar dat hierbij het voorkomen van overlast voor anderen het belangrijkste is.

Waar gooi ik hondenpoep weg?

De plasticzakjes met hondenpoep gooi je bij het restafval. Dit mag dus gewoon in de prullenbakken die je buiten vindt. 

In mijn wijk wordt hondenpoep vaak niet opgeruimd. Kan er handhaving komen?

Elke dag zijn onze handhavers in de stad aan het werk. Wanneer het mogelijk is spreken zij hondeneigenaren aan wanneer zij zich niet houden aan de opruimplicht, daarbij kunnen zij ook een boete geven. De handhavers rijden ook bij jou in de wijk, maar kunnen hier niet altijd zijn.

Zie je een buurtbewoner die zich niet aan de opruimplicht houdt? Spreek diegene dan vriendelijke aan en vraag om in het vervolg een hondenzakje mee te nemen en de hondenpoep op te ruimen. Hierbij kun je ook verwijzen naar de regels op onze website of op de hondenkaart. Mocht dit tot onveilige situaties leiden, dan kun je uiteraard handhaving of in nood de politie bellen.

Kan ik een speciale afvalbak voor hondenpoep aanvragen voor mijn wijk?

Hondenpoep mag gewoon bij het restafval. Dit betekent dat er geen speciale afvalbak nodig is voor een plasticzakje met hondenpoep. Je gooit dit gewoon in de openbare prullenbakken op straat of thuis bij het restafval in de kliko.

Ik ervaar hondenpoep overlast bij een speeltuin, kan er een verbodsbord komen?

Honden zijn verboden bij speeltuinen en scholen. Dit geldt in heel Almere, ook als er geen verbodsbord staat. We plaatsen niet ieder verbodsgebied een verbodsbord, hondenbezitters horen de regels te kennen. Zie je een bewoner een hond uitlaten bij een speelplek? Spreek diegene dan vriendelijke aan en vraag om in het vervolg een andere plek te kiezen om de hond uit te laten. Hierbij kun je ook verwijzen naar de regels op de onze website of op de hondenkaart. Mocht dit tot onveilige situaties leiden, dan kun je uiteraard handhaving of in nood de politie bellen.

Ik zit in een rolstoel of heb een hulphond. Moet ik mij ook houden aan de opruimplicht?

Mensen die vanwege een lichamelijke beperking niet in staat zijn zich aan de opruimplicht te houden, hebben vrijstelling. Zij hoeven zich niet aan de opruimplicht te houden. Dit geldt ook voor inwoners met een hulphond, zoals een blindengeleidehond.

Wanneer overduidelijk is dat iemand de hondenpoep niet kan opruimen, dan is dat uit te leggen, maar dat zijn echt uitzonderingsgevallen. De regel is dat iedereen, behalve mensen met hulphonden, de hondenpoep moeten opruimen.

Waarom geldt er een opruimplicht in Almere. Daar is de hondenbelasting toch voor?

Almere heeft geen hondenbelasting meer. Deze is vanaf 1 januari 2019 afgeschaft. Hondenbezitters zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep.

Er staat een verbodsbord op een plek waar volgens de kaart honden zijn toegestaan, wat nu?

Het kan voorkomen dat de hondenkaart afwijkt van de situatie op straat. Bijvoorbeeld als een bord door bewoners zelf is geplaatst of lang geleden is geplaatst door de gemeente, maar de situatie inmiddels is veranderd. In dat geval geldt dat de hondenkaart altijd leidend is. Geef dit verschil dan door via ons klantcontactcentrum, contactgegevens vind je op almere.nl/contact.

Ik wil graag mijn hond los laten lopen. Waar kan dit?

Alle losloopgebieden vind je op de kaart met losloopgebieden. Hierbij geldt dat je de hond onder controle moet kunnen houden (onder appèl moet staan). Ook is het belangrijk te blijven letten op mogelijk overlast en veiligheid voor andere bewoners. Denk er bijvoorbeeld aan om je hond terug te roepen wanneer die het fietspad blokkeert of wanneer een inwoner aangeeft angstig te zijn.

Ik weet een mooie plek voor een losloopgebied. Kan ik die ergens aanmelden?

Elk jaar evalueert de gemeente de hondenkaart. Hierbij nemen we alle bezwaren en nieuwe ideeën die dat jaar binnengekomen mee en zullen we, waar mogelijk, aanpassingen doorvoeren. Heb je zelf een idee voor een losloopgebied? Of wil je zelf een losloopgebied, omheind door hekken, realiseren? Geef dit dan door via ons klantcontactcentrum, contactgegevens vindt u op almere.nl/contact. Dan zal er onderzocht moeten worden of dit haalbaar is en of er genoeg draagvlak voor is.

Ik wil graag dat hier een verbod komt voor honden. Kan ik dit ergens aanmelden?

Elk jaar evalueert de gemeente de hondenkaart. Hierbij nemen we alle bezwaren en nieuwe ideeën die dat jaar binnengekomen mee en zullen we, waar mogelijk, aanpassingen doorvoeren. Heb je zelf een idee voor een verbodsgebied? Geef dit dan door via ons klantcontactcentrum, contactgegevens vind je op almere.nl/contact.

Ik woon in het centrum, maar dit is een verbodsgebied. Hoe werkt dit?

Zoals aangegeven op de hondenkaart is er een uitzonderingsregel voor mensen die in het centrum wonen. Zij mogen het centrum verlaten en binnenkomen met hun hond, via een zo kort mogelijke route richting hun woning.

Alle speelplekken zijn verbodsgebieden. Waarom staat deze speelplek niet op de kaart?

Bij het maken van de hondenkaart kan het zijn dat we een speelplek over het hoofd hebben gezien. De regel is: alle speelplekken zijn verboden voor honden, daarom nemen we deze ook graag op in de kaart. Geef je hem aan ons door? Dat kan via de contactgegevens op almere.nl/contact.

Ik wandel graag met mijn hond over het strand. Wanneer mag dit?

De stranden in Almere zijn een deel van het jaar toegankelijk voor honden. Er geldt een verbod van 1 april tot 30 september. Daarbuiten zijn honden dus toegestaan. Op de stranden geldt ook de opruimplicht.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening